Regtech

Atbilstības procesu vadība finanšu nozarē, izmantojot tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus

RegTech priekšrocības

Viegli pielāgot

RegTech piedāvā risinājumus, kurus viegli pielāgot un adaptēt likumdošanas prasībām.

Integrēšanas iespējas

Modernu tehnoloģiju izmantošana samazina RegTech risinājumu integrācijas laiku un izmaksas.

Ātrums

Parametarizācija, un jaunāko tehnoloģisko risinājumu izmantošana RegTech risinājumus padara viegli pielāgojumus.

Analīzes variācijas

Dažādas jaunākās datu analīzes tehnoloģijas palīdz ātri pieņemt lēmumus.

AML/CFT

AML/CFT

Risinājumi AML/CFT jomā palīdz finanšu uzņēmumiem atklāt iespējamus pārkāpumus, izmeklēt tos, analizēt un sagatavot ziņojumus atbildīgajām iestādēm.
Krāpniecības novēršana

Krāpniecības novēršana

Šādi risinājumi palīdz finanšu iestādēm monitorēt un novērst iespējamos krāpniecības gadījumus analizējot darījumus un klientu uzvedības modeļus vai to īpatnības.
Atskaites uzraudzības vajadzībām

Atskaites uzraudzības vajadzībām

RegTech risinājumi palīdz finanšu uzņēmumiem izprast prasības atskaišu sagatavošanai, uzlabo datu kvalitāti un to atskaišu izveidi no dažādām sitēmām vai datu noliktavām.

Piesakies konsultācijai ar Latvijas Bankas ekspertiem

"*" indicates required fields

Informācija par iesniedzēju

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This website uses cookies, including analytics third-party cookies to collect statistical visitor data and to improve our website. For more information on cookies and how they are used on this website, please read our cookie policy. If you agree to the use of analytics cookies, please click ‘Accept recommended cookies’. If you do not agree to the use of analytics cookies, please click ‘Proceed with necessary cookies only’.
Necessary cookies
Analytics cookies
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No