Kas ir digitālās ieguldījumu konsultācijas

Digitālās ieguldījumu konsultācijas (robo-advisor) ir vispārīgi vai personiski padomi, kurus sniedz automatizēts finanšu produktu konsultants, izmantojot algoritmus un tehnoloģijas un neiesaistot tiešu cilvēka līdzdalību. Šādi konsultanti var būt atsevišķi uzņēmumi un platformas vai arī tie var darboties finanšu iestāžu ietvaros.

Kā strādā digitālās ieguldījumu konsultācijas

Tiek veikta potenciālā ieguldītāja profila digitāla analīze, kuras laikā tiek uzdoti jautājumi, lai noskaidrotu ieguldītāja pieredzi un zināšanas finanšu tirgū, ieguldītāja mērķi un plānoto ieguldījuma periodu, riska toleranci, kā arī ieguldītāja finansiālo stāvokli.

Saskaņā ar ieguldītāja sniegto informāciju digitālais konsultants sniedz ieteikumus par ieguldījuma iespējām.

Pēc iepazīšanās ar digitālā konsultanta ieteikumiem ieguldītājs izdara izvēli – veikt ieguldījumus vai nē.

Pēc ieguldījumu veikšanas ieguldītājs var sekot līdzi savam ieguldījumu portfelim un tā vērtības izmaiņām.

Plusi un mīnusi

Plusi

 • Zema komisijas maksa
 • Nav nepieciešami lieli līdzekļi, lai sāktu ieguldīt
 • Neierobežots apkalpojamo ieguldītāju skaits
 • Tūlītējas atbildes un piedāvājums par ieguldījuma iespējām
 • Konsultācijas pieejamas 24 stundas diennaktī
 • Viegli uztverama informācija
 • Pakalpojums ir caurspīdīgs
 • Konsultants sniedz objektīvus un konsekventus ieteikumus
 • Mazāks kļūdu risks
 • Process tiek dokumentēts un auditēts

Mīnusi

 • Digitālie konsultanti nespēj nodrošināt emocionālu saikni ar ieguldītāju
 • Digitālie konsultanti nespēj izvērtēt specifiskus gadījumus
 • Digitālie konsultanti parasti sniedz tikai pamata ieguldījumu pakalpojumus

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes vadlīnijas

Pakalpojuma sniedzējam jāņem vērā:

 • vai klienta sniegtā informācija ir pietiekama, lai pakalpojuma sniedzējs secinātu, ka ieteikumi ir pamatoti;
 • vai anketas jautājumi ir pietiekami skaidri ikvienam klientam;
 • vai klientam ir pieejama iespēja saņemt cilvēka konsultācijas;
 • vai ir veikti pasākumi, lai novērstu nekonsekventas klientu atbildes.

Pakalpojuma sniedzējam jāinformē klienti par:

 • iespējām saņemt cilvēka konsultācijas;
 • faktu, ka klientu sniegtajām atbildēm būs tieša ietekme uz digitālā konsultanta ieteikumiem;
 • informācijas avotiem, kas izmantoti konkrētā klienta ieteikumu izstrādei;
 • procesu, kā un kad klienta informācija tiks atjaunināta.

Regulējums

Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) 3. panta ceturtās daļas 5. punkta izpratnē digitālās ieguldījumu konsultācijas (robo-advice) ir ieguldījumu pakalpojums, līdz ar to pakalpojuma nodrošinātājam jāsaņem licence, lai sniegtu ieguldījumu konsultācijas.

Lai saņemtu licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir jāiesniedz Latvijas Bankai iesniegums licences saņemšanai. Iesniegumā jānorāda, kādus ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus tā vēlas sniegt, un tam jāpievieno Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 10. pantā noteiktie dokumenti.

Ieguldījumu konsultāciju sniegšanai saistošie tiesību akti:

 • Ieguldījumu pakalpojuma un ieguldījumu blakuspakalpojuma piemērotība un atbilstība klienta interesēm (FITL 126.2 panta 11. punkts un 2. punkts);
 • Regulas Nr. 2017/565 3. iedaļa "Piemērotības un atbilstības novērtēšana" (54., 55., 56. pants).

Piesakies konsultācijai ar Latvijas Bankas ekspertiem

"*" indicates required fields

Informācija par iesniedzēju

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes