Kas ir tokenizēti vērtspapīri?

Tokenizēts vērtspapīrs (security token) ir kupons (žetons), kas reprezentē un dod īpašumtiesības uz virtuālu vērtspapīru. Piemēram, iegādājoties tokenizētas akcijas, tās turētājs iegūst tādas pašas tiesības, kā iegādājoties regulētā biržā kotētas akcijas. Galvenā atšķirība ir tokenizēta vērtspapīra struktūras pamatā esošajā tehnoloģijā, proti, blokķēdē, kā rezultātā vērtspapīrs ir pieejams tikai digitālā formā.

Šie tokeni netiek uzskatīti par vērtspapīriem klasiskajā izpratnē, tomēr, ja vērtspapīru tokens kvalificējas kā pārvedams vērtspapīrs/finanšu instruments Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē, tad tas tiek pakļauts spēkā esošajam regulējumam.

Kā tas strādā?

Līdzīgi kā ar pirmreizējo uzņēmuma akciju emitēšanu, kad tiek izteikts sākotnējais publiskais piedāvājums (Initial Public Offering, IPO), arī emitējot jaunus tokenizētus vērtspapīrus, lai piesaistītu publiskus finanšu līdzekļus, tiek izteikts tokenizētu vērtspapīru piedāvājums (Security Token Offering, STO).

Tokenizētu vērtpapīru piedāvājuma pamatā ir blokķēdes tehnoloģija, kā rezultātā notiek digitāla blokķēdes tokena izveidošana.

Kādi ir ieguvumi?

Emitentiem

Aktīvu īpašniekiem tokenizētu vērtspapīru publiskais piedāvājums paver iespējas tirgoties ar saviem aktīviem tiešsaistē, izmantojot blokķēdes priekšrocības, lai piesaistītu finanšu līdzekļus un palielinātu aktīvu likviditāti. Tokenizētu vērtspapīru piedāvājums aktīvu īpašniekam dod iespēju savus nelikvīdos materiālos un nemateriālos aktīvus padarīt pārvedamus, palielinot to likviditāti.

Tokenizētu vērtspapīru piedāvājums ļauj elastīgi sadalīt nelikvīdos aktīvus mazākās tirgojamās daļās žetonu veidā, kā rezultātā emitentiem ir iespēja piesaistīt līdzekļus un investoriem – ieguldīt  projektos.

Investoriem

Tradicionāli investori galvenokārt varēja ieguldīt līdzekļus uzņēmumos, iegādājoties tā akcijas vai obligācijas. Tokenizētu vērtspapīru piedāvājums paver iespējas piedāvāt potenciālajiem investoriem plašāku aktīvu klāstu.

Regulējums atkarībā no veida

Ja tokenizētus vērtspapīrus var identificēt pēc to investīciju veida, tad tie tiek kvalificēti kā pārvedami vērtspapīri/finanšu instrumenti (Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē).

Kapitāla vērtspapīri – Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. pants (1) 30 "a"

Virtuālie aktīvi, kas piešķir tiesības uz kapitāla daļām (vai akcijām) emitenta uzņēmumā ar tiesībām saņemt dividendes vai ar prasījuma tiesībām uz emitenta peļņas vai ienākumu daļu ar vai bez tiesībām piedalīties uzņēmuma pārvaldē.

Parāda vērtspapīri – Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. pants (1) 30) "b", 43)

Virtuālie aktīvi, kas piešķir prasījuma tiesības uz atmaksājamiem līdzekļiem ar vai bez iepriekš noteikta ienākuma no ieguldītajiem līdzekļiem un ar vai bez tiesībām piedalīties uzņēmuma pārvaldē.

Citi pārvedami vērtspapīri – Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. pants (1) 30) "c"

Virtuālie aktīvi, kuri piešķir tiesības iegādāties vai atsavināt kapitāla vai parāda vērtspapīrus vai kuri paredz norēķinus maksāšanas līdzekļos (naudā vai līgumiskā maksāšanas līdzeklī), ko nosaka vērtspapīri, valūta, ienesīgums, preces, indekss vai rādītājs.

Strukturētā finansējuma produkti – Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. pants (1) 88), Regulas 600/2014 2. pants 1) "28"

Virtuālie aktīvi, kuri izveidoti ar mērķi pārnest kredītrisku, kas saistīts ar vienu finanšu aktīvu vai finanšu aktīvu kopumu, un kuri to turētājam dod tiesības saņemt regulārus maksājumus, kas ir atkarīgi no bāzes aktīvu radītajām naudas plūsmām.

Atvasinātie finanšu instrumenti – Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta otrās daļas 4.–11. punkts

Virtuālie aktīvi, kas pēc savas ekonomiskās būtības atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta otrās daļas 4.–11. punktā aprakstītajiem finanšu instrumentiem.

Svarīgi zināt

Tokenizētu vērtspapīru piedāvājuma organizētāju jeb personu, kura publiski piesaista sev līdzekļus no investoriem, var uzskatīt par emitentu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām. Ja plānots piesaistīt līdzekļus līdz vienam miljonam eiro, tad emitentam nav jāinformē Latvijas Banka; ja plānots piesaistīt līdzekļus no viena miljona līdz astoņiem miljoniem eiro, emitentam jāiesniedz Latvijas Bankai piedāvājuma dokuments; ja piesaistītie līdzekļi gada laikā varētu pārsniegt astoņus miljonus eiro, emitentam jāiesniedz prospekts.

Ja tokenizētu vērtspapīru piedāvājuma organizētāja emitētais tokens kvalificējams kā pārvedams vērtspapīrs vai atvasināts finanšu instruments, tad šādi pakalpojumi:

  • rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana attiecībā uz finanšu instrumentiem,
  • rīkojumu izpilde klientu vārdā,
  • darījumu veikšana savā vārdā,
  • portfeļa pārvaldība,
  • ieguldījumu konsultācijas,
  • finanšu instrumentu sākotnējā izvietošana,
  • daudzpusējās tirdzniecības un organizētās tirdzniecības sistēmas organizēšana

ir uzskatāmi par tādu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, kuru organizēšanu ir tiesīgs veikt ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs (piemēram, kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība). Vienlaikus tiktu vērtēts, vai netiek piedāvāti un sniegti ieguldījumu blakuspakalpojumi, kuru sniegšanai arī ir jāsaņem atbilstoša atļauja.

Noderīgi tiesību akti

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes