Prasības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas darbības atļaujas saņemšanai

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumus ir tiesīga sniegt juridiska persona, kas saņēmusi Latvijas Bankas izsniegtu darbības atļauju saskaņā ar Regulu Nr. 2020/1503.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja kvalifikācijas prasības:

  • pārvaldē iesaistītajām personām ir atbilstoša izglītība un pieredze, lai pārvaldītu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju;
  • personām, kas iesaistītas pārvaldībā, un kapitāldaļu turētājiem, kuri tur 20% vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, ir laba reputācija un nav sodāmības saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 12. panta trešās daļas prasībām;
  • pašu kapitāla nodrošināšana vismaz no 25 000 eiro apmērā vai kapitāla prasības (ceturtā daļa no fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem iepriekšējā gadā) apmērā, ja tā ir lielāka par 25 000 eiro, vai apdrošināšanas polise, vai pašu kapitāla un apdrošināšanas polises kombinācija.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumus saskaņā ar Regulu Nr. 2020/1503 nepiemēro:

  • kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem, kas tiek sniegti projektu īpašniekiem, kuri ir patērētāji;
  • kolektīvās finansēšanas piedāvājumiem ar kopējo atlīdzību, kura pārsniedz 5 000 000 eiro 12 mēnešu laikposmā. Pārsniedzot noteikto limitu, finansēšanas piedāvājuma izteikšana jāorganizē saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām;
  • komercdarbībai, kas saistīta ar kredīta devēju izsniegto kredītu kredītprasību tirdzniecību tīmekļa platformās. Šādai komercdarbībai jāsaņem ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes darbības atļauja. Par citu finanšu tirgus dalībnieku licencēšanu informācija atrodama Latvijas Bankas tīmekļvietnē.
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes