MiCA regulējums

Eiropas Savienības (ES) Padome 2023. gada maijā pieņēma regulu par kriptoaktīviem (regulation on crypto-assets markets, MiCA), kas noteiks vienotu ES līmeņa tiesisko regulējumu šai nozarei. MiCA regula tika publicēta ES Oficiālajā vēstnesī 2023. gada 9. jūnijā. To piemēros no 2024. gada 30. decembra, izņemot sadaļas III un IV, kuru regulējums tiks piemērots no 2024. gada 30. jūnija.

Pēc MiCA regulējuma stāšanās spēkā Latvijā, atkarībā no kriptoaktīva klasifikācijas, tiks piemērots divu virzienu regulējums, proti, jaunais MiCA regulējums un jau esošie tiesību akti ES līmenī (piemēram, Finanšu instrumentu tirgus direktīva jeb MiFIDII un Maksājumu pakalpojumu otrā direktīva jeb PSD2) un Latvijas līmenī (piemēram, Finanšu instrumentu tirgus likums).

MiCA regulējuma mērķis

MiCA regulējuma mērķis ir radīt pilnīgi jaunu un vienotu kriptoaktīvu regulēšanas režīmu visās ES dalībvalstīs, veicināt inovāciju attīstību un plašāku sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas (distributed ledger technology jeb DLT) izmantošanu, vienlaikus saglabājot finanšu stabilitāti un aizsargājot ieguldītājus pret riskiem.

Izvirzīto mērķu īstenošana ļaus drošā regulētā vidē attīstīt un paplašināt strauji augošā  kriptoaktīvu jomā strādājošo uzņēmumu skaitu arī Latvijā.

MiCA ir daļa no Eiropas Komisijas digitālās finanšu stratēģijas, kuras mērķis ir atbalstīt digitālo finanšu attīstību, vienlaikus mazinot saistītos riskus.

MiCA regulējums attieksies uz juridiskām un fiziskām personām un uzņēmumiem, kas ir iesaistīti kriptoaktīvu emisijā, publiskajā piedāvājumā, pielaidē tirdzniecībai vai sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar kriptoaktīviem ES, un jebkādiem darījumiem vai darbībām, kas saistītas ar kriptoaktīviem.

MiCA regulējums attiecas uz visiem kriptoaktīvu veidiem, kas nav iekļauti kādā no ES valsts spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas regulē finanšu pakalpojumus, tostarp: aktīviem piesaistītie tokeni (asset – referenced tokens), e-naudas tokeni un citi kriptoaktīvi, kas nav aktīviem piesaistītie vai e-naudas tokeni.

Aktīviem piesaistītie tokeni

Šī kriptoaktīvu veida, kas nav e-naudas tokens, mērķis ir saglabāt stabilu vērtību, atsaucoties uz jebkuru vērtību vai tiesībām, vai to kombināciju, tostarp vienu vai vairākām oficiālajām valūtām.

Piemērs šāda veida kriptoaktīvam ir samērā jauns kriptoaktīvu veids – stabilās kriptomonētas (stablecoins). Tās var būt piesaistītas konkrētai valūtai (piemēram, ASV dolāram, eiro) vai valūtu grozam, ka arī citu veidu kriptoaktīviem vai to grozam ar mērķi mazināt cenu svārstīgumu.

E-naudas tokeni

Šis ir kriptoaktīvu veids, kas atsaucas tikai uz vienas valsts oficiālo valūtu un līdzīgi kā elektroniskā nauda tiek lietots maksājumu veikšanas vai vērtības glabāšanas mērķim.

Citi kriptoaktīvi, kas nav aktīviem piesaistīties vai e-naudas tokeni

Šo kriptoaktīvu grupa aptver plašu kriptoaktīvu loku, ieskaitot pakalpojumu lietderīguma (utility) tokenus, kas nodrošina digitālo piekļuvi kādai precei vai pakalpojumam.

MiCA regulējums neattiecas uz kriptoaktīviem, kas ir unikāli un nav aizvietojami (non fungible) ar citiem kriptoaktīviem, kā arī kriptoaktīviem, kas tiek klasificēti kā:

MiCA regulējums neattiecas uz Eiropas Centrālo banku, ES nacionālajām bankām.

MiCA regulējums nodrošinās juridisko skaidrību un noteiktību kriptoaktīvu emitentiem (issuer of crypto-asset) un pakalpojumu sniedzējiem (crypto-asset services provider), nosakot:

  • pārredzamības un informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz kriptoaktīvu emisiju (issuance), publisko piedāvājumu sabiedrībai (offer to the public) un pielaidi tirdzniecībai (admission to trading);
  • kriptoaktīvu emitentu un pakalpojumu sniedzēju atļauju saņemšanas un to turpmāko uzraudzības kārtību;
  • kriptoaktīvu emitentu un pakalpojumu sniedzēju darbības, organizācijas un pārvaldības prasības.

MiCA regulējums ļaus operatoriem, kas saņēmuši atļauju vienā ES dalībvalstī, sniegt savus pakalpojumus visās ES valstīs (passporting).

MiCA regulējums iekļauj sevī noteiktas prasības un pasākumus, kas nodrošinās aizsardzību kriptoaktīvu turētājiem un pakalpojumu sniedzēju klientiem (kapitāla prasības, aktīvu glabāšanu, ieguldītājiem pieejamu obligātu sūdzību glabāšanas procedūru un ieguldītāja tiesības pret emitentu).

Piesakies konsultācijai ar Latvijas Bankas ekspertiem

"*" indicates required fields

Informācija par iesniedzēju

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jaunumi

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes