Kas ir ieguldījumu platformas?

Ieguldījumu platformas piedāvā investoriem ieguldīt finanšu instrumentos – parāda vērtspapīros, kuru pamatā ir kredītu devēju izsniegtie kredīti. Līdz šim īstenotais modelis, kurā ieguldījumu piedāvāšana balstījās uz cesijas līgumu noslēgšanu, tiek pilnībā aizvietots ar finanšu instrumentu piedāvāšanas modeli, kā rezultātā ieguldītājiem tiek nodrošināta likumā paredzētā aizsardzība.

Ieguldījumu platformu darbības modelis

Kredītu devēji prasījuma tiesības no to izsniegtajiem kredītiem pārdod īpašam nolūkam dibinātam uzņēmumam jeb SPV (Special Purpose Vehicle). SPV vienīgā darbība ir prasījumu tiesību nopirkšana un uz aktīviem balstītu parāda vērtspapīru emisija. SPV, kas ir šo parāda vērtspapīru emitents, ar ieguldījumu platformu starpniecību izplata šos parāda vērtspapīrus jeb finanšu instrumentus investoriem. Šādu pakalpojumu sniegšanai ieguldījumu platformai ir nepieciešams saņemt ieguldījumu brokera sabiedrības darbības licenci saskaņā ar Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma prasībām. Saņemot ieguldījumu brokera sabiedrības darbības licenci, ieguldījumu platformas var piedāvāt investoriem visdažādāko veidu finanšu instrumentus.

Latvijas Banka izsniedz licences un uzrauga šī segmenta darbību, tādējādi atbalstot un uzraugot saprotamu un caurskatāmu ieguldījumu platformu darbību.

Regulējums

Lai ieguldījumu platforma varētu sniegt savus pakalpojumus, nepieciešams iegūt kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības licenci.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai jāievēro Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā un citos finanšu instrumentu tiesību aktos noteiktās prasības.

  • Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 3. pants. Likuma darbība.
  • Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. pants. Likuma darbība.
  • Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 6. pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrības sākotnējais kapitāls.
  • Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 10. pants. Dokumenti, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība iesniedz licences saņemšanai.
  • Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma II nodaļa. Ieguldījumu brokeru sabiedrību licencēšana.
  • Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma VI nodaļa. Ieguldījumu pakalpojumu sniegšana.

Svarīgi ņemt vērā! Ieguldījumu platformām atkarībā no to sniegtajiem pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem ir jāievēro atsevišķas Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma prasības, Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības, Vērtspapīrošanas regulas prasības un Prospekta regulas prasības.

Licences iegūšana

01
Pirmslicencēšanas process

Tirgus dalībnieka tikšanās ar Latvijas Banku, kuras laikā tirgus dalībnieks prezentē sagatavoto informāciju par platformas darbības modeli un Latvijas Banka izvērtē licences iegūšanas iespējamību.

02
Pieteikuma iesniegšana

Tirgus dalībnieks sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai nepieciešamos dokumentus pārbaudei.

03
Pieteikuma izvērtēšana

Latvijas Banka izvērtē pieteikumu, un nepieciešamības gadījumā tirgus dalībnieks veic precizējumus. Izskatīšanas termiņš – seši mēneši.

04
Licences saņemšana

Tirgus dalībnieks saņem licenci un norādījumus par turpmāko sadarbību ar Latvijas Banku.

Uzzini vairāk par licences iegūšanu

Ieguldītāju aizsardzība

Darījumos ar finanšu instrumentiem ieguldītājiem jānodrošina aizsardzība, kas atbilst Finanšu instrumentu tirgus likumam, Ieguldītāju aizsardzības likumam, Finanšu instrumentu tirgu direktīvai (MiFID II) un komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) regulai, kā arī citiem ar finanšu instrumentu jomu saistītiem tiesību aktiem.

Ieguldītājiem jānodrošina informācija par ieguldījumu riskiem un ieguldījumu izmaksām, jānodrošina klienta zināšanu un ieguldīšanas pieredzes piemērotības un atbilstības vērtēšana attiecībā uz konkrētiem produktiem, kā arī ieguldītāju līdzekļi jātur šķirti no uzņēmuma paša līdzekļiem. Jāievēro vēl citas prasības, kas vērstas uz ieguldītāju informētību un interešu aizsardzību.

Ja Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība kļūst maksātnespējīga un nespēj pildīt savas saistības, katram ieguldītājam ir tiesības uz kompensāciju līdz 20 000 eiro neizpildīto saistību apmērā.

Piesakies konsultācijai ar Latvijas Bankas ekspertiem

"*" indicates required fields

Informācija par iesniedzēju

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jaunumi

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes