Latvijas finanšu tirgū jauni dalībnieki – investīciju platformas

Finanšu tirgus visā pasaulē strauji mainās, sniedzot klientiem arvien jaunus pakalpojumus. Šādā situācijā modriem un uz attīstību vērstiem jābūt finanšu tirgus uzraugiem.

Svarīga uzraugu funkcija ir finanšu sektora klientu aizsardzība un  tirgus dalībnieku saprotamu darbības modeļu veicināšana.

Viens no strauji augošiem segmentiem ir savstarpējo aizdevumu (peer to peer) platformas. Šogad Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izsniegusi četras ieguldījumu brokeru sabiedrības licences uzņēmumiem, kuri līdz šim sevi pozicionēja kā savstarpējo aizdevumu (peer to peer) platformas. Licenci saņēmuši AS Mintos Marketplace, kas ir lielākais šī segmenta uzņēmums Eiropā, AS TWINO Investments, SIA “DN Operator” un SIA “Viainvest”. Pirms licences saņemšanas šie uzņēmumi nodarbojās ar komercdarbību, kas saistīta ar kredīta devēju izsniegto kredītu kredītprasību tirdzniecību tīmekļa platformās, piedāvājot investīcijas aizdevumos. Pēc FKTK licences piešķiršanas uzņēmumiem dots pārejas periods, kura laikā tie pārtrauks piedāvāt investīcijas aizdevumos un sāks investoriem piedāvāt finanšu instrumentus – parāda vērtspapīrus, kuru pamatā ir kredītu devēju izsniegtie kredīti.

Eiropā šim tirgus segmentam nav vienota regulējuma. Valstis īsteno dažādas pieejas. Viena no tām vērsta uz saprotamu un caurskatāmu biznesa modeli, izsniedzot licences un uzraugot šī segmenta darbību, kas līdz ar to sniedz klientiem plašāku aizsardzību. Šo iemeslu dēļ šo virzienu izvēlējusies Latvija. Ir valstis, kas šī segmenta uzņēmumiem ļauj darboties neregulēti, un ir arī tādas, kas meklē citus veidus, kā aizsargāt klientu intereses.

Efektīva, riskos balstīta un uz attīstību vērsta Latvijas finanšu sektora uzraudzība ir FKTK prioritāte. FKTK eksperti šogad intensīvi strādājuši, lai palīdzētu šī segmenta uzņēmumiem savstarpējo aizdevumu biznesa modeli padarīt par licencētu uzņēmējdarbību. Šis ir nozīmīgs solis ne tikai katram uzņēmumam, bet arī to klientiem, kuriem tiks nodrošināta ieguldītāja aizsardzība. Tāpat šis ir jauns darbības lauks un pienākums uzraugam, kura pārraudzībā nonāk jauni tirgus dalībnieki.

Uzņēmumi, kuri saņēmuši ieguldījumu brokeru sabiedrības licenci, mainīs savus darbības modeļus, pakāpeniski pārtrauks ieguldījumu piedāvāšanu cesijas līgumu noslēgšanas veidā gan jauniem, gan esošajiem klientiem un pilnībā tos aizvietos ar finanšu instrumentu piedāvāšanu. Kaut arī šāds solis prasa lielu uzņēmuma apņēmību un laika resursus, tas tomēr ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību un ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību.

Pēc FKTK noteiktā pārejas perioda saistībā ar darījumiem ar finanšu instrumentiem ieguldītāji saņems tādu aizsardzību, kas atbilst Finanšu instrumentu tirgus likumam (FITL), Ieguldītāju aizsardzības likumam, Finanšu instrumentu tirgu direktīvai (MiFID II) un regulai par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP), kā arī citiem ar finanšu instrumentu jomu saistītiem tiesību aktiem.

Turpmāk ieguldītājiem tiks nodrošināta informācija par ieguldījumu riskiem, par ieguldījumu izmaksām, tiks nodrošināta klienta zināšanu un ieguldīšanas pieredzes piemērotības un atbilstības vērtēšana attiecībā uz konkrētiem produktiem un ieguldītāju līdzekļi tiks turēti šķirti no uzņēmuma paša līdzekļiem.Tiks ievērotas vēl citas prasības, kas vērstas uz ieguldītāju informētību un interešu aizsardzību. Ieguldītājiem svarīgi zināt – ja FKTK licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība kļūs maksātnespējīga un nespēs pildīt savas saistības, katram ieguldītājam būs tiesības uz kompensāciju līdz 20 000 eiro neizpildīto saistību apmērā.

Lai uzņēmums saņemtu ieguldījumu brokeru sabiedrības licenci, tam jāvēršas FKTK ar iesniegumu un normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem.

Licenci var saņemt, ja uzņēmums, tā akcionāri (dalībnieki) un amatpersonas atbilst FITL un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju riska pārvaldības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Šādi FKTK nodrošina starptautiskajiem standartiem atbilstošu licencēšanas procesu, finanšu sektora stabilitāti un ieguldītāju aizsardzību.

Visā licencēšanas procesā FKTK nodrošina uzņēmumiem konsultācijas un atbalstu, lai tie izpildītu prasības licences saņemšanai, savukārt no paša uzņēmuma sagaidām vēlmi ieguldīt darbu un spēju uzrādīt progresu trūkumu novēršanā un procesu pilnveidošanā. Ar gandarījumu varam teikt, ka lielākā daļa uzņēmumu mērķi sasniedz.

Turklāt FKTK piešķir uzņēmumiem pārejas periodu, kas tiem ļauj pakāpeniski nodrošināt pilnīgu prasību izpildi un biznesa procesu maiņu. Laiks, kas paiet no brīža, kad FKTK saņem uzņēmuma iesniegumu ieguldījumu brokeru sabiedrības licences saņemšanai, līdz brīdim, kad licence tiek piešķirta, ir atkarīgs ne tikai no FKTK, bet lielā mērā arī no paša uzņēmuma, tā ekspertu sagatavotības procesa sākumā un tā, cik ilgā laikā uzņēmums spēj novērst licencēšanas procesā konstatētās nepilnības.

Kopumā FKTK saņēma septiņus pieteikumus ieguldījumu brokeru sabiedrības licences saņemšanai. Četri iepriekš pieminētie uzņēmumi licences ir saņēmuši, viens uzņēmums vēl ir licencēšanas procesā, bet divi savus pieteikumus atsaukuši.

Esam gandarīti par katru uzņēmumu, kurš mērķtiecīgi strādā, lai sasniegtu rezultātu. Uzņēmuma ceļš no savstarpējo aizdevumu platformas līdz licencētai brokeru sabiedrībai ir jauna pieredze arī FKTK, tāpēc nepārtraukti izvērtējam savus iekšējos procesus, lai tos uzlabotu. Atvērts dialogs ar potenciāliem un esošajiem tirgus dalībniekiem ir būtisks FKTK darba elements. Cerams, ka tas sekmēs šī jaunā segmenta izaugsmi un ilgtspēju, un Latvijas pieredze būs veiksmīgs piemērs citām valstīm.

Publicēts:01.11.2021
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes