RegTech AML JOMĀ

RegTech – inovatīvas tehnoloģijas, kas finanšu tirgus dalībniekiem palīdz efektīvāk izpildīt normatīvās un atbilstības prasības un izmantot resursus. RegTech virziens strauji aug arī naudas atmazgāšanas novēršanas jomā, kura dinamiski attīstās un kurā jāapstrādā lieli datu apjomi.

RegTech sniegtie ieguvumi

RegTech jeb regulatīvo tehnoloģiju risinājumi ļauj finanšu uzņēmumiem automatizēt procesus un paveikt tos īsākā laika sprīdī. RegTech risinājumi palīdz efektīvāk pārvaldīt naudas atmazgāšanas, terorisma finansēšanas un sankciju riskus, kā arī sniedz finanšu uzņēmumiem iespēju iegūt kvalitatīvākus datus.

Iepazīstieties ar RegTech risinājumu specializācijas virzieniem un vērsieties Latvijas Bankā, ja plānojat attīstīt IT risinājumu kādā no šīm jomām un jums nepieciešamas Latvijas Bankas ekspertu konsultācijas!

Iespējamie IT risinājumi naudas atmazgāšanas novēršanas jomā

Klienta riska novērtēšana un riska pārvaldība

IT risinājums naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveidei. Šāds IT risinājums, izmantojot dažādus naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riska faktorus un pazīmes, palīdz noteikt finanšu uzņēmuma klienta riska līmeni.

Sankciju un politiski nozīmīgu personu skrīnings

IT risinājums, kas nodrošina finanšu uzņēmumu klientu un ar to saistīto personu (piemēram, patiesā labuma guvēju, amatpersonu, pilnvaroto personu), darījumu partneru un darījumu (maksājumu) detaļu datu pārbaudi (screening) pret politiski nozīmīgu personu un sankciju sarakstos esošiem datiem.​

Transakciju un klientu uzvedības monitorings

IT risinājums, kas nodrošina transakciju un klientu uzvedības monitoringu, izmantojot  finanšu uzņēmuma rīcībā esošo aktuālo un vēsturisko informāciju par klientiem un to veiktajiem darījumiem.

Identifikācija un verifikācija

IT risinājums, kas sniedz finanšu uzņēmumiem iespēju nodrošināt klientu identifikāciju neklātienē. Šāds IT risinājums var ietvert video identifikāciju, biometrisko parametru izmantošanu vai citus tehnoloģiskos risinājumus.

Negatīvas informācijas meklēšana

IT risinājums, kas palīdz finanšu iestādēm sistemātiski meklēt publiski pieejamu informāciju par klientiem vai sadarbības partneriem.

Šāds IT risinājums ļauj finanšu uzņēmumiem identificēt negatīvu informāciju par esošiem un potenciāliem klientiem un pasargāt sevi no naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskiem gadījumā, ja tiktu sākta sadarbība ar nevēlamu klientu vai darījumu partneri ar sliktu reputāciju, un lemt par turpmāko sadarbību ar esošiem klientiem, ja negatīva informācija tiek identificēta sadarbības laikā.

Attīstības virzieni

Papildus iepriekšminētajām jomām, kurās tiek izmantoti un attīstīti dažādi RegTech risinājumi, Latvijas Banka kā tālākos virzienus RegTech attīstībai iezīmē šādas jomas.

Vienotais klientu izpētes rīks

Lai efektīvāk nodrošinātu klientu un to darījumu izpēti un izpildītu principa “Zini savu klientu” prasības, no 2022. gada finanšu iestādes var izmantot vienoto klientu izpētes rīku. Tas ir risinājums vai risinājumi, kas centralizē klientu datu un dokumentu vākšanu, pārbaudi, uzglabāšanu un koplietošanu, lai atbalstītu atbildīgos uzņēmumus, tiem veicot likumā noteiktos klientu izpētes pienākumus.

Vienotais klientu izpētes rīks mazina administratīvo slogu finanšu iestādēm un samazina naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību ievērošanai nepieciešamos resursus.

Vienotais klientu izpētes rīks ir regulējumā paredzēts inovatīvs risinājums, kuru fizisko personu datu apstrādes jomā licencē un uzrauga Datu valsts inspekcija. Vienotā klientu izpētes rīka veidi un darbības kārtība noteikta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā.

Savstarpēji saistītu klientu grupas identificēšana

Finanšu uzņēmumi var izmantot savstarpēji saistītu klientu grupas rīku, lai identificētu klientus, kas, iespējams, veido savstarpēji saistītu klientu grupu. Savstarpēji saistītu klientu grupas konstatēšana ir īpaši svarīga gadījumos, kad pastāv paaugstināts naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risks.

Savstarpēji saistītu klientu grupas identificēšanas rīks ļauj finanšu uzņēmumam izvērtēt darījumu shēmu kopumā, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgāku izvērtējumu par veiktajiem darījumiem un iespēju konstatēt aizdomīgu darījumu.

Sankciju prasību apiešanas un terorisma finansēšanas risku identificēšana

Finanšu uzņēmumiem noder rīki, kas identificē sankciju prasību apiešanu, kā arī terorisma un proliferācijas finansēšanas risku. Sankciju prasību apiešanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas tipoloģijas būtiski atšķiras no naudas atmazgāšanas tipoloģijām un ir grūti identificējamas, izmantojot standartveida transakciju un klienta uzvedības monitoringa sistēmas. Nepieciešami pilnveidojumi, lai transakciju un klienta uzvedības monitoringa sistēmas spētu atpazīt arī sankciju prasību apiešanu un terorisma un proliferācijas finansēšanas tipoloģijas un atbilstoši ģenerēt brīdinājumus par personām un/vai darījumiem, kuriem nepieciešama papildu izpēte un analīze sankciju prasību neievērošanas vai apiešanas jomā.

Finanšu uzņēmumiem tehnoloģiskie risinājumi atbilstības jomā jāizvēlas, jāievieš un jāizmanto atbilstoši sava uzņēmuma darbības lielumam un specifikai un ievērojot normatīvos aktus naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Piesakies konsultācijai ar Latvijas Bankas ekspertiem

"*" indicates required fields

Informācija par iesniedzēju

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jaunumi

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes