Kas ir kriptoaktīvi un virtuālā valūta

Patlaban visā pasaulē notiek ļoti strauja kriptoaktīvu nozares izaugsme un attīstība. Kriptoaktīviem ir liels potenciāls stimulēt inovācijas finanšu tirgū.

Latvijā dibinātie uzņēmumi pašlaik piedāvā klientiem dažādus pakalpojumus un produktus, kas saistīti ar kriptoaktīviem vai arī tiek izstrādāti, izmantojot blokķēdes un sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju (distributed ledger technology, DLT). Piemēram:

  • publiska finanšu līdzekļu piesaistīšana, emitējot virtuālās monētas vai tokenus,
  • virtuālo valūtu maciņu pakalpojumi,
  • virtuālo valūtu tirdzniecības platformas,
  • izstrādes, audita un konsultāciju pakalpojumi, pielietojot attiecīgo tehnoloģiju, kas ļauj attīstīt vai uzlabot klienta biznesa risinājumus.
Kriptoaktīvs

Kriptoaktīvs (crypto-asset) ir vērtības vai tiesību digitāls atspoguļojums, ko var digitāli nosūtīt, glabāt vai tirgot un kas var funkcionēt kā apmaiņas līdzeklis norēķiniem par preci vai pakalpojumiem ar personām, kuras uz savstarpējas vienošanās pamata pieņem virtuālo valūtu.

Tostarp kriptoaktīvs var:

  • radīt pamatotas gaidas uz finanšu labumu,
  • piešķirt tiesības uz kriptoaktīva emitenta, tā projekta peļņas (ienākumu) sadalījumu,
  • piešķirt pārvaldes tiesības (balsstiesības) kriptoaktīva emitenta uzņēmumā vai balsstiesības ar kriptoaktīvu saistīta projekta attīstības noteikšanā.

Kriptoaktīvi tiek veidoti, balstoties uz blokķēdes tehnoloģiju.

Blokķēde

Blokķēde ir decentralizēta datubāze, pastāvīgi augošs sakārtotu bloku (ierakstu) saraksts. Katrā blokā ir laika zīmogs un kriptogrāfiska atsauce uz iepriekšējo bloku. Lai mainītu kādu no iepriekš veidotajiem blokiem, jāveic pārmaiņas arī visos tam sekojošajos blokos. Tāpēc šī tehnoloģija uzskatāma par drošu.

Kriptoaktīvi tiek uzturēti decentralizēti, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju (latviski mēdz saukt arī par izkliedētās uzskaites tehnoloģiju, dalīto reģistru tehnoloģiju) vai līdzīgu tehnoloģiju.

Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija

Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija (distributed ledger technology, DLT) ir tehnoloģija, kurā izmanto neatkarīgus datorus, sauktus par mezgliem (nodes), lai ierakstītu, koplietotu un sinhronizētu darījumus ar to attiecīgajām elektroniskās uzskaites vienībām. Tā atšķiras no tradicionālās datu uzskaites galvenokārt ar to, ka dati ir nevis centralizēti, bet gan decentralizēti un savienoti ar kriptogrāfiskiem elementiem.

Kriptoaktīvi var tikt izmantoti, lai investētu vai sāktu finanšu līdzekļu publisku piesaistīšanu caur sākotnējo kriptoaktīvu piedāvājumu (initial coin offering, ICO).

ICO un tokens

ICO ir publiska finanšu līdzekļu piesaistīšana, emitējot virtuālās monētas (coins) vai tokenus (tokens).

Tokens ir kupons (žetons), kas atkarībā no tam piešķirtajām īpašībām reprezentē kriptoaktīvu vai virtuālu aktīvu, vērtspapīru vai kādu citu prasījuma tiesību pret emitentu.

Tokeni pastāv tikai virtuālā veidā un netiek uzskatīti par likumīgiem maksāšanas līdzekļiem vai vērtspapīriem klasiskā izpratnē. Tomēr, ja ieguldītie līdzekļi tokenu emitentam ir atmaksājami, vērtējot pēc būtības katru tokenu emisiju individuāli, uz tādu līdzekļu piesaistīšanu var tikt attiecināts kāds no spēkā esošajiem regulējumiem.

ICO emitenti bieži pieņem dažādus kriptoaktīvus vai virtuālās valūtas norēķiniem par emitētajiem virtuālajiem aktīviem, kas ir piesaistīti kādam jaunam uzņēmumam vai projektam, t.i., reprezentē uzņēmuma daļu (līdzīgi akcijām) vai veido parādsaistības. Digitāli emitēts tokens var būt piesaistīts kādam uzņēmumam vai arī var būt priekšapmaksa par emitenta piedāvātajiem pakalpojumiem, kas tiks sniegti nākotnē attiecīgā projekta ietvaros.

Viens no virtuālo aktīvu izmantošanas veidiem ir virtuālā valūta.

Virtuālā valūta

Virtuālā valūta ir vērtības digitāls atspoguļojums, ko var digitāli nosūtīt, glabāt vai tirgot un kas var funkcionēt kā apmaiņas līdzeklis, bet nav atzīts par likumīgu maksāšanas līdzekli, nav uzskatāms par banknoti un monētu, bezskaidru naudu un elektronisko naudu, kā arī nav monetārā vērtība, kura uzkrāta maksājuma instrumentā, kas tiek izmantots Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 3. panta 10. un 11. punktā minētajos gadījumos.

Virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējs

Virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējs ir persona, kura sniedz virtuālās valūtas pakalpojumus, tai skaitā citu personu emitētās virtuālās valūtas maiņas pakalpojumu sniedzējs, kas lietotājiem nodrošina iespēju veikt virtuālās valūtas maiņu pret citu virtuālo valūtu, saņemot par to komisijas maksu, vai piedāvā iegādāties un atpirkt virtuālo valūtu, izmantojot atzītu likumīgu maksāšanas līdzekli.

Ja virtuālais aktīvs tiek izmantots kā finanšu instruments vai ja tas tiek izmantots publisko līdzekļu piesaistei, tad šādu virtuālo aktīvu emisija un emitentu darbības uzraudzība varētu būt Latvijas Bankas kompetence.

Savukārt virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēju darbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā uzrauga Valsts ieņēmumu dienests. Pašlaik Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēti deviņi uzņēmumi – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti –, kuri kā darbības veidu norādījuši virtuālās valūtas pakalpojumu sniegšanu.

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes