Maksājumu un e-naudas iestāžu licencēšanas process

Maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu licencēšanas process sastāv no vairākiem posmiem – no sagatavošanās pirms pieteikuma iesniegšanas līdz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) lēmumam par licences izsniegšanu. Uzziniet, kas katrā no posmiem jādara uzņēmējam, kādi dokumenti jāiesniedz, ko dara FKTK, un citu noderīgu informāciju, kas palīdzēs raiti saņemt licenci.

1. Sagatavošanās posms pirms pieteikuma iesniegšanas

FKTK aicina pirms pieteikuma iesniegšanas pieteikties uz konsultāciju ar FKTK ekspertiem. Tās laikā iespējams pārrunāt jebkādus jautājumus, kas saistīti ar plānoto darbību un licencēšanas procesu, piemēram:

 • par plānotā darbības modeļa atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • par pieteikuma aizpildīšanu un nepieciešamās informācijas iesniegšanu;
 • par pieteikuma izskatīšanu u.tml.
2. Pieteikuma iesniegšana un tā pilnīguma pārbaude

Desmit darba dienu laikā FKTK formāli pārbauda, vai pieteikums ir aizpildīts pilnīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, lai FKTK varētu sākt pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības. Šajā posmā vēl netiek vērtēts iesniegto dokumentu saturs.

Ja pieteikums ir pilnībā aizpildīts un ir iesniegti visi dokumenti un informācija (pēc saraksta), FKTK apstiprina pieteikuma pieņemšanu, nosūtot vēstuli, un sāk tā izvērtēšanu. Ja pieteikums ir nepilnīgs, FKTK sazinās ar iesniedzēju un aicina iesniegt trūkstošo informāciju. Šajā gadījumā FKTK nesāk pieteikuma izvērtēšanu, kamēr konstatētie trūkumi netiek novērsti.

3. Pieteikuma izvērtēšana

FKTK licences pieteikumu izskata trīs mēnešu laikā, skaitot no pilnīga pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu un informācijas iesniegšanas brīža.

Ja pieteikuma izvērtēšanas procesā FKTK konstatē, ka iesniegtā informācija nav pietiekama vai arī iesniegtie dokumenti pēc būtības ir sagatavoti nepilnīgi, lai FKTK varētu pieņemt lēmumu par licences izsniegšanu, FKTK informē iesniedzēju par trūkumiem iesniegtajos dokumentos un lūdz tos novērst. Šādā gadījumā pieteikuma izskatīšanas termiņš tiek pagarināts.

Pieteikuma izvērtēšanas gaitā tiek organizētas tikšanās ar pieteikuma iesniedzēju, lai pārrunātu neskaidros jautājumus un padarītu izskatīšanas procesu efektīvāku.

4. Lēmuma pieņemšana

Pēc pieteikuma pilnīgas izskatīšanas FKTK pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci, ja tiek konstatēti normatīvajos aktos minētie apstākļi, kas liedz pieņemt pozitīvu lēmumu.

Mazāk nozīmīgu trūkumu gadījumā var tikt pieņemts lēmums par licences izsniegšanu ar nosacījumu, ka konstatētās nepilnības noteiktā termiņā tiek novērstas.

Licencēšanas process

01
Sagatavošanās posms – tikšanās ar FKTK ekspertiem
 • Iepazīšanās ar pieteikuma iesniedzēju.
 • Persona sniedz informāciju par uzņēmuma dalībniekiem un amatpersonām.
 • Persona sniedz vispārēju informāciju par naudas līdzekļu izcelsmi un finansiālo stabilitāti.
 • Persona sniedz informāciju par plānoto biznesa modeli (pakalpojumi, klienti, valstis).

 

 • FKTK informē par pieteikuma aizpildīšanu un dokumentu iesniegšanu.
 • FKTK informē par pieteikuma izskatīšanas procesu.

 

 • FKTK veic projekta sākotnējo novērtēšanu, lai noteiktu tā iespējamo atbilstību normatīvo aktu prasībām un iespēju turpināt darbības atļaujas saņemšanas procesu.
02
Pieteikuma iesniegšana un tā pārbaude
 • Persona iesniedz pilnīgi aizpildītu pieteikumu un visus nepieciešamos dokumentus.

 

 • 10 darba dienas. FKTK pārbauda pieteikuma pilnīgumu: vai tas aizpildīts pareizi un vai iesniegti visi dokumenti un informācija (pēc saraksta), lai varētu sākt pieteikuma izskatīšanu pēc būtības.

 

 • Persona novērš konstatētos trūkumus.
 • Persona atkārtoti iesniedz pieteikumu un dokumentus pieteikuma pilnīguma pārbaudei.

 

 • FKTK vēstule par pieteikuma izvērtēšanas sākšanu.
03
Pieteikuma izvērtēšana
 • FKTK izvērtē iesniegtos dokumentus pēc būtības.
 • Ja konstatētas nepilnības vai nepieciešama papildu informācija, FKTK organizē tikšanos un sagatavo vēstuli.
 • Pēc vajadzības tiek organizētas papildu tikšanās ar FKTK ekspertiem.
 • Persona veic nepieciešamos labojumus un iesniedz iztrūkstošo informāciju un dokumentus.
 • FKTK turpina pieteikuma izvērtēšanu.
 • Ja nepieciešams, tiek organizēta tikšanās un sagatavota vēstule par atlikušajām nepilnībām.
 • Persona veic nepieciešamos labojumus un iesniedz trūkstošo informāciju un dokumentus.
04
Lēmuma pieņemšana
 • FKTK pabeidz pieteikuma izskatīšanu un sagatavo lēmuma projektu.
 • FKTK padome pieņem lēmumu par licences izsniegšanu (ar vai bez nosacījumiem) vai atteikumu izsniegt licenci.

Piesakies konsultācijai ar FKTK ekspertiem

"*" indicates required fields

Informācija par iesniedzēju

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes