Maksājumu un e-naudas iestāžu licencēšanas process

Maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu licencēšanas process sastāv no vairākiem posmiem – no sagatavošanās pirms pieteikuma iesniegšanas līdz Latvijas Bankas lēmumam par licences izsniegšanu. Uzziniet, kas katrā no posmiem jādara uzņēmējam, kādi dokumenti jāiesniedz, ko dara Latvijas Banka, kā arī citu noderīgu informāciju, kas palīdzēs raiti saņemt licenci.

1. Sagatavošanās posms pirms pieteikuma iesniegšanas

Latvijas Banka aicina pirms pieteikuma iesniegšanas pieteikties uz konsultāciju ar Latvijas Bankas ekspertiem. Tās laikā iespējams pārrunāt jebkādus jautājumus, kas saistīti ar plānoto darbību un licencēšanas procesu, piemēram:

 • par plānotā darbības modeļa atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • par pieteikuma aizpildīšanu un nepieciešamās informācijas iesniegšanu;
 • par pieteikuma izskatīšanu u.tml.
2. Pieteikuma iesniegšana un tā pilnīguma pārbaude

Desmit darba dienu laikā Latvijas Banka formāli pārbauda, vai pieteikums ir aizpildīts pilnīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, lai Latvijas Banka varētu sākt pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības. Šajā posmā vēl netiek vērtēts iesniegto dokumentu saturs.

Ja pieteikums ir pilnībā aizpildīts un ir iesniegti visi dokumenti un informācija (pēc saraksta), Latvijas Banka apstiprina pieteikuma pieņemšanu, nosūtot vēstuli, un sāk tā izvērtēšanu. Ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka sazinās ar iesniedzēju un aicina iesniegt trūkstošo informāciju. Šajā gadījumā Latvijas Banka nesāk pieteikuma izvērtēšanu, kamēr konstatētie trūkumi nav novērsti.

3. Pieteikuma izvērtēšana

Latvijas Banka licences pieteikumu izskata trīs mēnešu laikā, skaitot no pilnīga pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu un informācijas iesniegšanas brīža.

Ja pieteikuma izvērtēšanas procesā Latvijas Banka konstatē, ka iesniegtā informācija nav pietiekama vai arī iesniegtie dokumenti pēc būtības ir sagatavoti nepilnīgi, lai Latvijas Banka varētu pieņemt lēmumu par licences izsniegšanu, Latvijas Banka informē iesniedzēju par trūkumiem iesniegtajos dokumentos un lūdz tos novērst. Šādā gadījumā pieteikuma izskatīšanas termiņš tiek pagarināts.

Pieteikuma izvērtēšanas gaitā tiek organizētas tikšanās ar pieteikuma iesniedzēju, lai pārrunātu neskaidros jautājumus un padarītu izskatīšanas procesu efektīvāku.

4. Lēmuma pieņemšana

Pēc pieteikuma pilnīgas izskatīšanas Latvijas Banka pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci, ja tiek konstatēti normatīvajos aktos minētie apstākļi, kas liedz pieņemt pozitīvu lēmumu.

Mazāk nozīmīgu trūkumu gadījumā var tikt pieņemts lēmums par licences izsniegšanu ar nosacījumu, ka konstatētās nepilnības noteiktā termiņā tiks novērstas.

Licencēšanas process

01
Sagatavošanās posms – tikšanās ar Latvijas Bankas ekspertiem
 • Iepazīšanās ar pieteikuma iesniedzēju.
 • Persona sniedz informāciju par uzņēmuma dalībniekiem un amatpersonām.
 • Persona sniedz vispārēju informāciju par naudas līdzekļu izcelsmi un finansiālo stabilitāti.
 • Persona sniedz informāciju par plānoto biznesa modeli (pakalpojumi, klienti, valstis).
 • Latvijas Banka informē par pieteikuma aizpildīšanu un dokumentu iesniegšanu.
 • Latvijas Banka informē par pieteikuma izskatīšanas procesu.
 • Latvijas Banka veic projekta sākotnējo novērtēšanu, lai noteiktu tā iespējamo atbilstību normatīvo aktu prasībām un iespēju turpināt darbības atļaujas saņemšanas procesu.
02
Pieteikuma iesniegšana un pārbaude
 • Persona iesniedz pilnīgi aizpildītu pieteikumu un visus nepieciešamos dokumentus.
 • 10 darba dienas. Latvijas Banka pārbauda pieteikuma pilnīgumu: vai tas aizpildīts pareizi un vai iesniegti visi dokumenti un informācija (pēc saraksta), lai varētu sākt pieteikuma izskatīšanu pēc būtības.
 • Persona novērš konstatētos trūkumus.
 • Persona atkārtoti iesniedz pieteikumu un dokumentus pieteikuma pilnīguma pārbaudei.
 • Latvijas Bankas vēstule par pieteikuma izvērtēšanas sākšanu.
03
Pieteikuma izvērtēšana
 • Latvijas Banka izvērtē iesniegtos dokumentus pēc būtības.
 • Ja konstatētas nepilnības vai nepieciešama papildu informācija, Latvijas Banka organizē tikšanos un sagatavo vēstuli.
 • Pēc vajadzības tiek organizētas papildu tikšanās ar Latvijas Bankas ekspertiem.
 • Persona veic nepieciešamos labojumus un iesniedz iztrūkstošo informāciju un dokumentus.
 • Latvijas Banka turpina pieteikuma izvērtēšanu.
 • Ja nepieciešams, tiek organizēta tikšanās un sagatavota vēstule par atlikušajām nepilnībām.
 • Persona veic nepieciešamos labojumus un iesniedz trūkstošo informāciju un dokumentus.
04
Lēmuma pieņemšana
 • Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izskatīšanu un sagatavo lēmuma projektu.
 • Latvijas Banka pieņem lēmumu par licences izsniegšanu (ar vai bez nosacījumiem) vai atteikumu izsniegt licenci.

Piesakies konsultācijai ar Latvijas Bankas ekspertiem

"*" indicates required fields

Informācija par iesniedzēju

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes