Kā tehnoloģijas var palīdzēt izpildīt AML prasības

Arvien stingrākas normatīvās un atbilstības prasības finanšu iestādēm naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju pārvaldības jomā, ar šo prasību izpildi saistīto izmaksu kāpums un lielāka koncentrēšanās uz datiem līdz ar tehnoloģiju attīstību ir veicinājusi finanšu sektora digitālo transformāciju. Viens no attīstības virzieniem ir RegTech – regulatīvā tehnoloģija, kas palīdz nodrošināt risku vadības un atbilstības kontroles regulējošā ietvara izpildes prasības.

Kādiem mērķiem tiek izmantoti RegTech risinājumi, kādas priekšrocības finanšu tirgus dalībniekiem sniedz RegTech izmantošana un kādi var būt šķēršļi RegTech ieviešanai – par to šajā rakstā.

RegTech termins un jēdziens pirmo reizi parādījās pēc globālās finanšu krīzes 2008. gadā, kad tika atklātas nepilnības normatīvajā regulējumā un tā uzraudzībā, kas izraisīja virknes jaunu un sarežģītāku regulējuma prasību ieviešanu. Papildu normatīvās prasības savukārt nozīmē, ka finanšu tirgus dalībniekiem to izpildei nepieciešami lielāki resursi. Šeit talkā var nākt RegTech – ar tehnoloģiju palīdzību finanšu tirgus dalībnieki var efektīvāk izpildīt normatīvās un atbilstības prasības, kontrolēt un pārvaldīt atbilstības riskus.

RegTech risinājumi ir izmantojami plaši – sākot no klienta identifikācijas līdz ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem. Tomēr, izvērtējot iespēju ieviest RegTech risinājumus, finanšu tirgus dalībniekiem tie ir jāizvēlas, jāievieš un jāizmanto atbilstoši savam darbības lielumam un specifikai un ievērojot normatīvos aktus naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. Pretējā gadījumā šādu risinājumu nepareiza ieviešana un izmantošana var radīt arī ievērojamus riskus.

Latvijas finanšu tirgus dalībnieki gan patlaban vēl samērā reti izmanto RegTech risinājumus.1

Kādos procesos visbiežāk izmanto RegTech risinājumus

RegTech risinājumi palīdz efektīvāk pārvaldīt naudas atmazgāšanas, terorisma finansēšanas un sankciju riskus, kā arī sniedz finanšu tirgus dalībniekiem iespēju iegūt kvalitatīvākus datus. RegTech palīdz uzlabot uzraudzības iespējas un ļauj koncentrēties uz lēmumu pieņemšanas procesiem un riska novērtējumu.

RegTech piedāvā daudzveidīgus un sarežģītus virzienus, bet galvenās jomas, kurās ir iespējami RegTech risinājumi  naudas atmazgāšanas novēršanas (anti-money laundering jeb AML) un sankciju jomā, ir šādas:

  • identifikācija un verifikācija – nodrošina klientu identifikāciju neklātienē; var ietvert video identifikāciju, biometrisko parametru izmantošanu vai citus tehnoloģiskos risinājumus;
  • klienta riska novērtēšana un riska pārvaldība – palīdz noteikt klienta riska līmeni;
  • transakciju un klientu uzvedības monitorings – nodrošina transakciju un klientu uzvedības monitoringu, izmantojot finanšu uzņēmuma rīcībā esošo aktuālo un vēsturisko informāciju par klientiem un to veiktajiem darījumiem;
  • sankciju un politiski nozīmīgu personu skrīnings – nodrošina klientu un ar to saistīto personu, darījumu partneru un darījumu (maksājumu) detaļu datu pārbaudi pret politiski nozīmīgu personu un sankciju sarakstos esošiem datiem;
  • negatīvas informācijas meklēšana – palīdz meklēt un identificēt publiski pieejamu negatīvu rakstura informāciju par potenciāliem un esošiem klientiem vai sadarbības partneriem.

RegTech risinājumu izmantošanas priekšrocības

Saskaņā ar Eiropas Banku iestādes2 pētījumu, riska pārvaldības un uzraudzības uzlabošana un cilvēciskās kļūdas samazināšana ir vieni no būtiskākajiem aspektiem RegTech risinājumu ieviešanā. Finanšu tirgus dalībnieki vēlas izmantot RegTech risinājumus, lai uzlabotu sistēmu un datu integrāciju un atvieglotu prognozēšanu, vienlaikus samazinot rutīnas darbu veikšanu, kas savukārt veicinātu nozares profesionāļu koncentrēšanos uz uzdevumiem ar augstāku pievienoto vērtību. Finanšu tirgus dalībnieki norāda, ka RegTech ieviešanas izmaksām nav tik būtiska loma, jo pirms jauno risinājumu ieviešanas nav īsti iespējams prognozēt, vai jauno risinājumu izmantošana nodrošinās vēlamo izmaksu efektivitāti. Ieguvumus iespējams novērtēt tikai pēc RegTech risinājuma ieviešanas.

Kopumā RegTech risinājumi var palīdzēt finanšu tirgus dalībniekiem efektīvāk pārvaldīt naudas atmazgāšanas, terorisma finansēšanas un sankciju riskus, vienlaikus šādu risinājumu ieviešana veicina finanšu noziegumu risku pārvaldību un apkarošanu, padarot kopējo finanšu sistēmu drošāku.

Tomēr šīs priekšrocības var veiksmīgi realizēties tikai tad, ja RegTech risinājumi ir ieviesti un darbojas pareizi, tiek periodiski novērtēti un pārskatīti.

Ar RegTech ieviešanu saistītie izaicinājumi

RegTech risinājumu ieviešana nenorit bez izaicinājumiem. Eiropas Banku iestādes analīze3 ļauj izdalīt sešus galvenos problēmjautājumus, ar kuriem saskaras finanšu tirgus dalībnieki, pieņemot lēmumu par RegTech risinājumu ieviešanu.

Ar kvalitatīvu datu iegūšanu saistīti izaicinājumi un kiberdrošības draudi

Finanšu tirgus dalībnieki starp galvenajiem izaicinājumiem min datu kvalitāti, datu privātumu un aizsardzību, kā arī grūtības ar datu integrāciju un pieejamību, datu standartizācijas un harmonizāciju trūkumu. Viens no būtiskiem šķēršļiem ir arī kiberdraudi. Šie riski var būt izšķiroši, lai finanšu tirgus dalībnieki atturētos no RegTech risinājumu ieviešanas.

Sadarbspēja un integrācija ar esošajām sistēmām

Finanšu institūcijām ir pārāk daudz datu krātuvju, esošās sistēmas un procesi apgrūtina RegTech ieviešanu, un finanšu tirgus dalībniekiem trūkst pārliecības par esošās infrastruktūras spēju atbalstīt RegTech risinājumus.

Izmaiņas regulējumā

Izmaiņas nacionālajos vai starptautiskajos normatīvajos aktos, kā arī finanšu tirgus dalībniekiem noteiktās minimālās informācijas sistēmu drošības prasības var būt vēl viens šķērslis RegTech ieviešanai. Vienlaikus finanšu tirgus dalībnieki raizējas, ka regulatoru kopējās nostājas trūkums var kavēt pieņemt lēmumus par RegTech risinājumiem.

Izmaksas un iepirkuma process

RegTech risinājumi attiecas uz atbilstības jomu, un parasti to uzskata par atbalsta (back-office) funkciju. Līdz ar to pastāv risks, ka šo risinājumu ieviešanai netiek atvēlētas pietiekamas investīcijas. Ja RegTech pakalpojumus nodrošina ārpakalpojumu sniedzējs, tad pastāv ilgstošu un sarežģītu iepirkuma procesu risks.

Nepieciešamo prasmju un apmācību trūkums

Neatkarīgi no tā, vai finanšu tirgus dalībnieki izmanto ārpakalpojuma sniedzēja nodrošinātus RegTech risinājumus vai iekšēji izstrādātus risinājumus, tiem ir nepieciešami speciālisti šo risinājumu pārvaldībai, piemēram, datu zinātnieki vai inženieri.

RegTech pakalpojumu sniedzēju trūkums

RegTech ir salīdzinoši jauna joma, un RegTech pakalpojumu sniedzēju pieredze ir neliela. Tā rezultātā arī tie finanšu tirgus dalībnieki, kuri redz potenciālu RegTech ieviešanā, nav pārliecināti par RegTech pakalpojumu sniedzēju spēju pielāgot individuālus risinājumus finanšu tirgus dalībnieku vajadzībām un nodrošināt gaidāmo atdevi.

Pasaulē ir vairāk simti RegTech uzņēmumi, kuri darbojas dažādās RegTech jomās4, arī Latvijā ir iestrādnes šajā jomā – pirmais uzņēmums Latvijas Bankas (tolaik vēl – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas) Regulatīvajā smilškastē bija finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kurš testēja tā izstrādāto RegTech risinājumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.

Tehnoloģiju attīstība un no finanšu nozares regulējuma prasībām izrietošās finanšu tirgus dalībnieku vajadzības liecina, ka uzņēmīgiem tehnoloģiju uzņēmumiem ir labas iespējas izveidot un attīstīt RegTech risinājumus, kas finanšu nozares uzņēmumiem palīdzētu strādāt efektīvāk.

Uzņēmumi, kas vērtē iespējas attīstīt un piedāvāt tirgū RegTech risinājumus, gaidīti uz konsultācijām Latvijas Bankas Inovāciju centrā. Latvijas Bankas eksperti palīdzēs izprast regulējuma nianses un atbildēs uz jautājumiem, kas saistīti ar iecerētā tehnoloģiskā risinājuma atbilstību normatīvajiem aktiem. Konsultācijām var pieteikties, aizpildot pieteikuma formu tīmekļvietnē vai rakstot uz e-pastu fintech@bank.lv.

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes