Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku izmantotās finanšu inovācijas 2022. gadā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2022. gada pavasarī jau trešo gadu pēc kārtas veica Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku aptauju ar mērķi noskaidrot to izmantoto inovatīvo finanšu tehnoloģiju (FinTech) tvērumu un tendences Latvijā.

Piedalīties aptaujā tika aicināti 186 tirgus dalībnieki. No tiem uz aptaujas jautājumiem atbildes sniedza 144 respondenti, no kuriem 74 norādīja, ka pašlaik izmanto kādu inovatīvu risinājumu finanšu pakalpojumu sniegšanai, turklāt 28 no tiem ir izveidota īpaša komanda inovatīvu risinājumu izstrādei un ieviešanai.  Visi aptaujas rezultāti un secinājumi par tiem balstīti uz tirgus dalībnieku iesniegtajiem datiem.

Šogad aptaujā piedalījās vairāk tirgus dalībnieku nekā pērn (šogad – 77%, 2021. gadā – 69%, bet 2020. gadā – 40% no aicinātajiem). Par 68% audzis to tirgus dalībnieku īpatsvars, kas izmanto kādu inovatīvu risinājumu finanšu pakalpojumu sniegšanai. Aptauja atklāj, ka viens tirgus dalībnieku sektors – licencētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki – patlaban neizmanto finanšu tehnoloģijas.

Šogad aptaujas tvērums tika paplašināts, un tajā tika iekļautas jaunas aktuālās, Eiropas līmenī identificētās finanšu inovācijas.

FKTK aptauja atklāj, ka patlaban visbiežāk tirgus dalībnieki izmanto sešas tehnoloģijas: lietotāju programmas saskarņu (application programming interface jeb API) nodrošināšana, pakalpojumi datu mākonī, digitālā klientu piesaiste, digitālās platformas, biometrijas risinājumi un apdrošināšanas tehnoloģijas.

Salīdzinot datus ar iepriekšējo gadu, secināms, ka divi FinTech risinājumi – API saskarņu nodrošināšana un pakalpojumi datu mākonī – savu top pozīciju saglabāja. Savukārt trešajā un ceturtajā vietā 2022. gada aptaujā ierindojās divas aptaujas tvērumā pirmoreiz iekļautas tehnoloģijas: digitālā klientu piesaiste un digitālās platformas.

Gada laikā vērojams būtisks pieaugums šādu FinTech risinājumu izmantošanā: pakalpojumi datu mākonī, API saskarņu nodrošināšana, biometrijas risinājumi un lielie dati.

Visas aptaujā iekļautās inovācijas bija sadalītas četrās grupās: jauni biznesa modeļi (1. grupa), jauni un inovatīvi procesi (2. grupa), jaunas un inovatīvas tehnoloģiskās lietojumprogrammas (3. grupa), jauni un inovatīvi produkti (4. grupa).

Analizējot izmantotās inovatīvās tehnoloģijas no 1. grupas, redzams, ka visvairāk FinTech risinājumus izmanto apdrošināšanas un kredītiestāžu segmenti. Populārākie risinājumi šajos segmentos ir apdrošināšanas tehnoloģijas, videi draudzīgs biznesa modelis un atvērtās finanses (open finance), mazāk tiek izmantotas regulatīvās tehnoloģijas, P2P apdrošināšana, nākamās paaudzes finanšu tirgus infrastruktūra un BigTech. Netiek izmantots kolektīvās finansēšanas pakalpojumu biznesa modelis. Vismazāk finanšu tehnoloģijas no šīs grupas izmanto privāto pensiju fondi un kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības.

Analizējot izmantotās inovatīvās tehnoloģijas no 2. grupas, redzams, ka joprojām vislielākie FinTech risinājumu izmantotāji ir apdrošināšanas un kredītiestāžu segmenti – populārākais risinājums šajos segmentos ir pakalpojumi datu mākonī, biometrijas risinājumi, lielie dati, mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās, proti, inovācijas, kas bija iekļautas 2021. gada aptaujā, kā arī digitālā klientu piesaiste, maksājuma ierosināšanas pakalpojums un konta informācijas pakalpojums. Netiek izmantotas divas inovācijas no šīs grupas: sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas un kriptoaktīvu piedāvājums. Vismazāk finanšu tehnoloģijas no šīs grupas izmanto maksājumu iestādes, privāto pensiju fondi un kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības.

Analizējot izmantotās inovatīvās tehnoloģijas no 3. grupas, redzams, ka joprojām vislielākie FinTech risinājumu izmantotāji ir apdrošināšanas un kredītiestāžu segmenti – populārākie risinājumi ir API saskarņu nodrošināšana, automātiskās konsultācijas, viedie līgumi, proti, inovācijas, kas bija iekļautas 2021. gada aptaujā, kā arī digitālās platformas, zibmaksājumi un tērzēšanas roboti. Mazāk tiek izmantots virtuālais padomnieks un tokenizācija. No šīs grupas netiek izmantota viena inovācija – blokķēde. Vismazāk finanšu tehnoloģijas no šīs grupas izmanto maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes un privāto pensiju fondi.

Analizējot izmantotās inovatīvās tehnoloģijas no 4. grupas, redzams, ka šīs grupas FinTech produktus izmanto apdrošināšanas, kredītiestāžu un privāto pensiju segmentu pārstāvji, bet pārējo finanšu tirgus segmentu pārstāvji šīs grupas inovatīvos produktus neizmanto vispār. Populārākais risinājums ir apdrošināšana pēc pieprasījuma, parametriskā apdrošināšana un pensiju izsekošanas sistēma. Netiek izmantots viens šīs grupas produkts, proti, kriptovalūtas.

Aptaujas rezultāti atklāj, ka gada laikā par 143% audzis to tirgus dalībnieku īpatsvars, kas plāno tuvāko gadu laikā izstrādāt un ieviest jaunu un inovatīvu procesu un jaunu un inovatīvu tehnoloģisko lietojumprogrammu inovāciju grupu FinTech risinājumus, īpaši koncentrējoties uz gan jau izmantojamajiem risinājumiem: API saskarnes, pakalpojumi datu mākonī, mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās, biometriskie dati, automātiskās konsultācijas, digitālā klientu piesaiste un digitālās platformas, gan vēl pagaidām neizmantotajiem, proti, kriptoaktīviem.

Par finanšu tirgus dalībnieku apņēmību attīstīt inovācijas liecina arī šim mērķim veltītie cilvēkresursi, proti, īpašu komandu inovatīvu risinājumu izstrādei un ieviešanai ir izveidojuši 34 tirgus dalībnieki, un to skaits kopš 2021. gada audzis par 87%.

Kā šķēršļus FinTech risinājumu ieviešanai vai veiksmīgai darbībai tirgus dalībnieki aptaujā minēja regulējumu, piemēram, atbilstību normatīvajiem aktiem, likuma ierobežojumus, sarežģītas likuma prasības, kā arī pieredzējušu IT jomas speciālistu trūkumu tirgū un finanšu šķēršļu (ierobežoti finanšu resursi, investīciju trūkums). Iepriekšminētos šķēršļus tirgus dalībnieki norādīja arī 2021. gada aptaujā. Savukārt kā jauni šķēršļi inovāciju ieviešanai šogad aptaujā minēti šādi: sarežģīta pāreja no vēsturiskiem uz jauniem risinājumiem, klientu spēja pielāgoties un neskaidrs regulējums darbībām ar kriptovalūtām.

Publicēts:06.06.2022
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes