Prasības kriptoaktīvu emitentiem un pakalpojumu sniedzējiem

Latvijā nav izstrādāts īpašs nacionālais regulējums darbības atļaujas saņemšanai darbībām ar kriptoaktīviem. Atkarībā no biznesa modeļa, kriptoaktīvu izmantošanas iespējas un klasifikācijas to emitentiem un/vai pakalpojumu sniedzējiem tiek piemēroti Latvijā spēkā esošie tiesību akti, kas nosaka emitentu un pakalpojumu sniedzēju pakļautību noteiktam finanšu sektora regulējumam un prasības licencēšanas procesam.

Virtuālo aktīvu veidi, kuru izmantošanai būtu jāsaņem darbības atļauja

Ja sākotnējā kriptoaktīvu piedāvājuma (initial coin offering, ICO) ietvaros tiek emitēti  investīciju veida virtuālie aktīvi, kas piešķir tiesības uz līdzdalību peļņas sadalījumā, finanšu labumu vai uzņēmuma pārvaldību.

Investīciju veida virtuālie aktīvi (emitētie tokeni) var tikt pielīdzināti un klasificēti kā finanšu instrumenti Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) izpratnē (pārvedami vērtspapīri – kapitāla, parāda, citi vērtspapīri vai arī atsavināti finanšu instrumenti).

Šādu, pārvedamiem vērtspapīriem pielīdzinātu, aktīvu sākotnējo piedāvājumu ICO organizētājs ir tiesīgs veikt tikai ar ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes starpniecību atbilstoši FITL prasībām, izņemot gadījumus, ja vienlaikus tiek izpildīti visi šie noteikumi:

 • emitents atbilst maza vai vidēja uzņēmuma pazīmēm;
 • kopējā aprēķinātā samaksa par pārvedamiem vērtspapīriem 36 mēnešos nepārsniedz 3 000 000 eiro;
 • emitents izsaka ne vairāk par diviem publiskiem piedāvājumiem 36 mēnešu laikā;
 • piedāvājums izteikts par kapitāla vai parāda vērtspapīriem.

Gadījumā, ja emitents plāno piesaistīt līdzekļus, par kuriem aprēķinātā kopējā samaksa Eiropas Savienībā 12 mēnešu laikā ir: 

Par ieguldījumu pakalpojumiem, kurus tiesīgs sniegt ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, uzskatāmi šādi ICO organizētāja piedāvātie pakalpojumi saistībā ar investīciju veida kriptoaktīviem:

 • rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana attiecībā uz finanšu instrumentiem,
 • rīkojumu izpilde klientu vārdā,
 • darījumu veikšana savā vārdā, portfeļa pārvaldība,
 • ieguldījumu konsultācijas,
 • finanšu instrumentu sākotnējā izvietošana, kā arī otrreizējā tirdzniecība, organizējot  daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un/vai organizēto tirdzniecības sistēmu (FITL 1. panta 49. un 76. punkts).

Attiecīgi ICO organizētājam pirms minēto pakalpojumu sniegšanas nepieciešams izvērtēt, vai nav jāsaņem ieguldījumu brokeru sabiedrības licence ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanai Latvijā.

Ja ICO ietvaros tiek emitēti e-naudas tokeni (e-money tokens), kuru funkcija ir ļoti līdzīga elektroniskās naudas funkcijai.

Līdzīgi kā elektroniskā nauda šāda veida kriptoaktīvi ir monētu un banknošu elektroniskie aizvietotāji un tos var izmantot maksājumu veikšanai vai kā uzkrāšanas līdzekli.

Minēto darbību veikšanu plānots regulēt ar MiCA (Regulation on Markets in Crypto Assets) regulu.

Pašlaik, lai emitētu šādus e-naudas tokenus, būtu jāsaņem elektroniskās naudas iestādes darbības atļauja saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu.

Virtuālo aktīvu veidi, kuru izmantošanai nebūtu jāsaņem darbības atļauja

Ja ICO ietvaros tiek emitēti norēķinu, maiņas, patēriņa funkcijas un labdarības virtuālie aktīvi, kas nepiešķir tiesības uz peļņas sadalījumu, finanšu labumu vai pārvaldi emitenta uzņēmumā.

Šie ir aktīvu veidi, kuru izmantošanai nebūtu jāsaņem Latvijas Bankas atļauja, taču pirms to izmantošanas iesakām konsultēties ar Latvijas Banku, lai pārliecinātos par šo aktīvu kvalifikācijas un izmantošanas prasībām. Šādu aktīvu izmantošanai Latvijā būtu jākonsultējas arī ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID).

Norēķinu funkcija. Virtuālais aktīvs tiek izmantots kā līgumisks maksāšanas līdzeklis (norēķins), lai veiktu norēķinus par precēm vai pakalpojumiem ar personām, kuras to pieņem. Visbiežāk par šo aktīvu veidu tiek uzskatītas virtuālās valūtas.

Minēto norēķinu darbību veikšanu regulē personu savstarpējās līgumiskās attiecības, kas balstītas uz privāttiesību darījumiem (Civillikums, Noteikumi par distances līgumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Reklāmas likums u.c.).

Tāpat piemērojams Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums. Minēto darbību veikšanu uzrauga VID.

Maiņas funkcija. Virtuālais aktīvs tiek iegūts maiņas rezultātā vai izmantots kā maiņas līdzeklis pret citu maksāšanas līdzekli (virtuālās valūtas maiņa). Arī šādu darbību veikšanai piemērojams Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, lūdzam sazināties ar VID.

Patēriņa funkcija. Virtuālos aktīvus, kas piešķir pieejas tiesības virtuālo aktīvu emitentu platformai vai tiesības lietot emitenta ražoto produktu vai pakalpojumu, var uzskatīt par patēriņa funkcijas virtuālajiem aktīviem. Šādu aktīvu izmantošanu primāri regulē Civillikums, Noteikumi par distances līgumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Reklāmas likums u.c. tiesību akti.  

Labdarība. Virtuālais aktīvs tiek izmantots kā noteiktas digitālas vērtības nodošana (ziedots, labprātīgi dots (parasti labdarības nolūkā) bez gaidām uz finansiālu atdevi) personai, kura to pieņem labdarības nolūkā. Šādu darbību veikšanai parasti tiek izmantota virtuālā nauda. Šādu aktīvu izmantošanu primāri regulē likums "Par nodokļiem un nodevām", Sabiedriskā labuma organizāciju likums, Reklāmas likums.

Latvijas Bankas izveidotais konsultāciju kontaktpunkts – Inovāciju centrs – ir atvērts konsultācijām un diskusijām ar uzņēmumiem, kas plāno savu darbību vai jau darbojas Latvijas teritorijā kriptoaktīvu jomā. Latvijas Bankas eksperti izvērtēs plānoto/esošo biznesa modeli un sniegs konsultācijas par piemērojamo regulējumu.  

Piesakies konsultācijai ar Latvijas Bankas ekspertiem

"*" indicates required fields

Informācija par iesniedzēju

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kriptoaktīvu turētājiem

Darbībām ar kriptoaktīviem, izmantojot blokķēdes un sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju (distributed ledger technology (DLT)), ir daudz ieguvumu, bet tām piemīt arī dažādu veidu riski un trūkumi, kas katram kriptoaktīvu lietotājam būtu noteikti jāizprot un  jāizvērtē pirms iesaistīšanās projektos ar kriptoaktīviem.

Ieguvumi
 • Iespēja piesaistīt finansējumu (naudas resursus) un veikt to drošu un ātrāku pārskaitījumu, izmantojot interneta resursus. 
 • Iespēja piekļūt pasaules finanšu tirgum. 
 • Iespēja samazināt noteiktu finanšu darījumu (pārvedumu, vērtspapīru publisko piedāvājumu utt.) izmaksas un paātrināt to izpildes termiņu. 
 • Iespēja uzlabot finanšu darījumu drošību (samazināti kiberdrošības riski).
ICO projekta riski un trūkumi
 • Projekta neizdošanās risks.
 • ICO organizatora zaudējuma risks vai arī krāpšanas gadījumi.
 • Nepilnīgas vai neskaidras informācijas par projektu risks.
 • Regulējuma izmaiņas risks.
 • Norēķinu risks par tokeniem.
 • Kiberuzbrukuma risks.
 • Tehniskas problēmas ar viedajiem līgumiem, mājaslapām utt.
Citi ar kriptoaktīviem saistītie riski un trūkumi
 • Ieguldītāju aizsardzības risks (garantijas fonda un ieguldījumu aizsardzības neesamība).
 • Regulējuma neesamības risks (pašlaik nav visaptveroša regulējuma, kas pienācīgi risinātu/minimizētu kriptoaktīviem piemītošos riskus). 
 • Kapitāla zaudējumu risks. 
 • Tirgus risks. 
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risks.
 • Sektors atrodas attīstības stadijā, kā rezultātā tas ir grūti prognozējams.
 • DLT un līdzīgas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas darbībām ar kriptoaktīviem, joprojām atrodas attīstības stadijā (daudzas no tām izveidotas pavisam nesen) un nav izgājušas pietiekamus testus, kā rezultātā varētu rasties būtiskas kļūmes to darbībā un drošībā.
 • Kriptoaktīvu jomai piemītošo augsto risku dēļ citas finanšu iestādes nav plaši atvērtas sadarbībai (piemēram, banku sektors).
 • Ierobežotas iespējas plaši izmantot virtuālos aktīvus norēķiniem un investīcijām.
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes