Aicina kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējus laikus vērsties FKTK darbības atļaujas saņemšanai

2021. gada nogalē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzraugāmajiem finanšu tirgus dalībniekiem pievienojās jauns segments – kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai jāsaņem atļauja, Latvijā to izsniegs FKTK. FKTK aicina potenciālos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējus jau tagad vērsties FKTK un iepazīstināt ar sevi un plānoto darbību.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu vienotais regulējums ietverts Eiropas Savienības (ES) Regulā Nr. 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai (Regula). Regula tiek piemērota no 10.11.2021., un tajā ir noteiktas darbības atļaujas saņemšanas prasības. Latvijā ir izstrādāts Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumprojekts, kas nosaka Regulas piemērošanas kompetento iestādi Latvijā, tās tiesības pieprasīt uzraudzības informāciju un citus nacionālās uzraudzības jautājumus. Likums vēl jāpieņem Saeimā.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojuma sniedzējs uztur digitālu platformu, kurā saved kopā ieguldītājus un uzņēmumus, kam nepieciešams finansējums. Finansējums var tikt piesaistīts kā aizdevums vai ieguldījums uzņēmuma kapitālā. Kolektīvā finansēšana ir alternatīvs finansējuma piesaistes veids jaunuzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem.Kolektīvās finansēšanas pakalpojumā iesaistīti trīs veidu dalībnieki:

  • projekta īpašnieks – persona, kas vēlas piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbībai un ierosina finansējamo projektu,
  • ieguldītāji – personas (gan fiziskas, gan juridiskas), kas finansē ierosināto projektu,
  • kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs – uzņēmums, kas uztur tiešsaistes platformu, kura saved kopā projekta īpašniekus un ieguldītājus, bet pats neuzņemas saistības.

Regula paredz, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai jāsaņem atļauja. Latvijā atļaujas izsniegs un šo finanšu tirgus segmentu uzraudzīs FKTK. Detalizētas prasības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības atļaujas saņemšanai un darbībai nosaka Regula un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes un Eiropas Banku iestādes izdotie tehniskie un īstenošanas standarti. Minētie tehniskie un īstenošanas standarti vēl ir jāapstiprina Eiropas Komisijai. Pašlaik ir pieejami standartu projekti,  un FKTK aicina tos izmantot, lai iepazītos ar šīs jomas prasībām, kā arī ņemt vērā, sagatavojot darbības atļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

FKTK aicina potenciālos kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējus jau tagad vērsties FKTK, lai iepazīstinātu ar sevi un plānoto darbību, kā arī lai saņemtu konsultācijas par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu darbības atļaujas saņemšanas prasībām. Līdz Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumprojekta spēkā stāšanās dienai FKTK izvērtēs potenciālo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju pieteikumu gatavību darbības atļaujas saņemšanai. Pieteikumi varētu tikt apstiprināti pēc Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likuma spēkā stāšanās un pieteicēju iesniegto dokumentu pilnīgas atbilstības Regulas prasībām.

Uzņēmumiem, kas vēlas saņemt atļauju kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai, FKTK piedāvā savā tīmekļvietnē iepazīties ar licencēšanas ceļvedi un pakalpojuma sniedzēja kvalifikācijas prasībām.

Savukārt ieguldītājiem būtiski zināt, ka Regula kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem nosaka pienākumu ievērot prasības, kuru mērķis ir nodrošināt informācijas atklātību un novērtēt ieguldītāju izpratni par riskiem, ko tie uzņemas, ieguldot kolektīvās finansēšanas projektā.

Publicēts:07.01.2022
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes