Konta informācijas pakalpojuma izmantošanas iespējas un darbības sākšana Latvijā

Jau vairākus gadus ir spēkā Eiropas Parlamenta un padomes direktīva (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem Eiropas Savienības iekšējā tirgū jeb tā dēvētā PSD2 direktīva, kura ieviesa būtiskas izmaiņas elektronisko maksājumu jomas regulējumā.

Lai izprastu, kā PSD2 veicinājusi inovāciju attīstību, aplūkosim konta informācijas pakalpojumu attīstību un mijiedarbību ar finanšu tehnoloģiju jeb FinTech nozari.

PSD2 stājās spēkā 2015. gada 25. novembrī, bet Latvijā tika ieviesta 2018. gada jūlijā Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Regulējuma galvenie mērķi bija nodrošināt drošākus maksājumus, uzlabot patērētāju aizsardzību, kā arī veicināt inovāciju attīstību un konkurenci starp tradicionālajiem maksājumu jomas spēlētājiem un inovatīvo pakalpojumu sniedzējiem, kā rezultātā klientiem kļuva pieejami divi jauni maksājumu pakalpojumu veidi – maksājumu ierosināšanas pakalpojums un konta informācijas pakalpojums.

Kas ir Konta informācijas pakalpojums?

Konta informācijas pakalpojums ir tiešsaistes pakalpojums, kuru lietojot maksājuma pakalpojuma izmantotājam tiek sniegta apkopota informācija par vienu vai vairākiem maksājuma pakalpojuma izmantotāja maksājumu kontiem, kas atvērti pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai vairākiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

Konta informācijas pakalpojumu sniedzējs:

 • sniedz konta informācijas pakalpojumu pēc tam, kad ir saņemta maksājuma pakalpojuma izmantotāja nepārprotama piekrišana šāda pakalpojuma saņemšanai;
 • piekļūst informācijai par maksājuma pakalpojuma izmantotāja norādītajiem maksājumu kontiem un ar tiem saistītajiem maksājumu darījumiem;
 • nepieprasa sensitīvus maksājumu datus, kas saistīti ar maksājumu kontiem, un neizmanto nekādus datus, nepiekļūst tiem un neuzglabā tos nekādos citos nolūkos kā vienīgi tam, lai sniegtu konta informācijas pakalpojumu atbilstoši maksātāja nepārprotami izteiktam pieprasījumam.

Savukārt klientam konta informācijas pakalpojums dod iespēju vienkopus ērti iepazīties ar informāciju par viņa maksājumu kontu saturu, kas atrodas citā bankā vai maksājumu pakalpojumu sniedzējā un pieejams tiešsaistē.

Praktiski piemēri konta informācijas pakalpojumu sniegšanās jomā

Pirmšķietami varētu domāt, ka konta informācijas pakalpojuma pielietojamība ir diezgan šaura, jo šis pakalpojums klientam sniedz apkopotu informāciju par maksājumu kontu saturu dažādās bankās. Taču tā nebūt nav, un konta informācijas pakalpojumu var pielietot daudz plašāk – tas var būt dažādu biznesa modeļu papildelements, kas nodrošinātu jaunu, ērtu un uz klientu vajadzībām un paradumiem balstītu pakalpojumu/produktu.

Informāciju, ko nodrošina konta informācijas pakalpojumu sniedzējs, var izmantot dažādās nozarēs.

 • Kreditēšanā – potenciālais aizdevējs ar klienta piekrišanu var tūlītēji iegūt klienta banku informāciju, lai ātri un kvalitatīvi analizētu klienta finanšu datus. Kategorizējot šos datus, kreditēšanas uzņēmums dažu minūšu laikā spēj sniegt atbildi potenciālajam aizņēmējam par aizdevuma izsniegšanas iespējām. Potenciālā aizņēmēja lielākais ieguvums ir ātra aizdevuma saņemšana. Konta informācijas pakalpojuma izmantošana kreditēšanā ļauj ievērojami uzlabot pakalpojumu sniegšanu, efektivitāti un uzticamību.
 • Budžeta plānošanā – ir izveidotas dažādas budžeta plānošanas lietotnes, kas atvieglo finanšu uzskaiti un plānošanu. Sadarbībā ar konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem budžeta plānošanas lietotnēs ir iespēja veikt finanšu darījumu uzskaiti un sekot līdzi naudas plūsmai dažādu banku kontos. Ir lietotnes, kas piedāvā šīs informācijas kategorizēšanu, padarot informāciju viegli pārskatāmu un apstrādājamu.
 • Grāmatvedības jomā – ar konta informācijas pakalpojuma palīdzību grāmatvedības uzņēmumi var piedāvāt kvalitatīvas finanšu konsultācijas un pakalpojumus, balstoties uz klienta kontu informāciju.

Būtiski zināt, ka neatkarīgi no konta informācijas pakalpojuma izmantošanas veida konta informācijas pakalpojuma sniedzējam vienmēr būs jāsaņem nepārprotama klienta piekrišana datu iegūšanai no klienta norādītajiem maksājuma kontiem citos maksājumu pakalpojuma sniedzējos.

Konta informācijas izmantošanas iespējas ir ļoti plašas, taču patlaban vēl attīstības stadijā. Izaugsmes potenciāls ir liels, jo patērētāju paradumi un vajadzības strauji mainās un aug pieprasījums pēc jaunām tehnoloģijām un risinājumiem. Ja patērētājiem ērtus un noderīgus pakalpojumus FinTech jomā sāk piedāvāt jauni tirgus dalībnieki, arī tradicionālie pakalpojumi sniedzēji ir motivēti ieviest jaunus risinājumus, lai patērētājiem radītu pozitīvu pakalpojuma lietošanas pieredzi.

Galvenais izaicinājums konta informācijas pakalpojuma sniedzējiem ir izglītot uzņēmējus, kā šis risinājums var uzlabot to klientu lietošanas pieredzi un optimizēt uzņēmēja izmaksu pozīcijas.

Uzņēmumi, kuri sniedz un izmanto konta informācijas pakalpojumu

SIA “Nordigen Solutions”

Latvijā un daudzās Eiropas valstīs konta informācijas pakalpojumus uzņēmumiem sniedz Latvijā dibinātais uzņēmums SIA “Nordigen Solutions” (Nordigen), kam Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2020. gada jūlijā izsniedza licenci maksājumu iestādes darbībai ar tiesībām sniegt konta informācijas pakalpojumus. Nordigen nodrošina brīvu datu piekļuvi no vairāk nekā 2370 bankām Eiropā. Papildu konta informācijas pakalpojumam Nordigen nodrošina arī datu apstrādi, analīzi un kategorizēšanu. (Vairāk par Nordigen lasi uzņēmuma pieredzes stāstā.)

Bankas

Latvijā ir vairākas bankas, kas sniedz un saviem klientiem piedāvā konta informācijas pakalpojumus, piemēram, “Citadele banka”, “SEB banka”, “Swedbank”, Luminor Bank Latvijas filiāle.

“Citadele banka” konta informācijas pakalpojumu izmanto savā “Klix” mobilās lietotnes risinājumā, kas nodrošina maksājumu veikšanu ar telefona numuru, aizdevumu noformēšanu un izsniegšanu pāris minūšu laikā, ja klients iepērkas internetveikalā.

Ārvalstu pieredze

Eiropā strādā FinTech uzņēmums Tink AB – Zviedrijā licencēta maksājumu iestāde ar tiesībām sniegt konta informācijas un maksājumu ierosināšanas pakalpojumus. Tink AB koncentrējas uz atvērto banku lietojumprogrammu programmēšanas saskarnēm (Application Programming Interface, API). Izmantojot konta informāciju un maksājumu ierosināšanas pakalpojumus, Tink AB piedāvā vienotu API, kas klientiem dod iespēju izveidot savienojumu ar bankas kontu, piekļūt kontu izrakstiem, sākt maksājumus, kā arī nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, budžeta plānošanu, datu kategorizāciju, maksātspējas novērtēšanu. Tink AB nodrošina piekļuvi finanšu datiem no vairāk nekā 3400 Eiropas bankām un finanšu institūcijām.

Iespējas iegūt tiesības sniegt konta informācijas pakalpojumu Latvijā

Ja arī Tu vēlies sniegt konta informācijas pakalpojumu Eiropas Savienībā un piedalīties FinTech nozares attīstībā, nodrošinot svarīgu infrastruktūras daļu, kas nepieciešama jaunu lietotņu un pakalpojumu attīstībai, tad ar lielāko prieku gaidām Tavu pieteikumu FKTK Inovāciju centrā.

Pirms tiekamies konsultācijā, iepazīsties ar informāciju, kāpēc Latvija ir vispiemērotākā valsts konta informācijas pakalpojuma licences saņemšanai.

 • FKTK izsniegta licence Tev ļaus strādāt un sniegt pakalpojumus visās Eiropas Savienības valstīs.
 • Pirmslicencēšanas izvērtēšanā Tev būs iespēja saņemt vērtīgas norādes un rekomendācijas licences saņemšanai nepieciešamo dokumentu gatavošanas posmā, tas stiprinās dokumentu kvalitāti un paātrinās licencēšanas procesu.
 • Tevi sagaida vienkāršots un pārskatāms licencēšanas process.
 • Atšķirībā no citiem maksājumu pakalpojumu veidiem konta informācijas pakalpojumu sniedzējam nav noteikta kapitāla prasība.
 • Ja ar konta informācijas pakalpojumu tiek radīti un sniegti inovatīvi pakalpojumi elektronisko maksājumu jomā, tad var tikt piemērota samazināta maksa par licences saņemšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, proti, 450 eiro (standarta maksa ir 5000 eiro), un pirmajos trīs darbības gados uzraudzības maksa ir tikai 1000 eiro gadā (standarta maksa 3000 eiro un 1,4% (ieskaitot) no uzņēmuma bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu, bet ne vairāk kā 100 000 eiro gadā).

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības

Viens no faktoriem, kas paātrina konta informācijas pakalpojuma sniedzēja licencēšanas procesu, ir tas, ka licencēšanas procesā izvērtēšanai nav jāsniedz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas politikas un procedūras. Taču sākot darbību, pakalpojuma sniedzējam ir jābūt ieviestām NILLTPF novēršanas politikām, procedūrām un nozīmētām atbildīgajām personām.

Sniedzot konta informācijas pakalpojumu, jāņem vērā, ka klientu izpētes pasākumi ir jāpiemēro, izmantojot uz risku balstītu pieeju. Pakalpojumu sākotnējais NILLTPF risks ir vērtējams kā ierobežots, jo konta informācijas pakalpojumu sniedzējs nav iesaistīts maksājumu ķēdē un netur klienta naudas līdzekļus. Lielākajā daļā gadījumu NILLTPF risks būs vērtējams kā zems, tātad piemērojami vienkāršotās izpētes pasākumi. Vienlaikus uzņēmumam, sniedzot konta informācijas pakalpojumus, ir jābūt izveidotai efektīvai darījumu uzraudzības sistēmai, kas ļauj konstatēt, vai darījums nerada aizdomas par NILLTPF, un paaugstināta riska gadījumos jāpiemēro klientiem standarta vai padziļinātā izpēte. Ja vēlies uzzināt detalizētāk par NILLTPF prasībām konta informācijas pakalpojumu jomā, iepazīsties ar FKTK ieteikumiem NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei.

Ja vēlies uzzināt vairāk par konta informācijas pakalpojumu sniedzēja licencēšanas iespējām Latvijā, aizpildi pieteikumu FKTK Inovāciju centrā un tiekamies konsultācijā!

Publicēts:25.07.2022
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes