Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku izmantotās finanšu inovācijas 2021. gadā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2021. gada pavasarī jau otro gadu pēc kārtas veica Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku aptauju, lai noskaidrotu to izmantoto inovatīvo finanšu tehnoloģiju (FinTech) tvērumu un tendences Latvijā.

Piedalīties aptaujā tika aicināti 182 tirgus dalībnieki. No tiem uz aptaujas jautājumiem atbildes sniedza 125 respondenti, no kuriem 44 norādīja, ka jau pašlaik izmanto kādu inovatīvu risinājumu finanšu pakalpojumu sniegšanai, turklāt 15 no tiem ir izveidota īpaša komanda inovatīvu risinājumu izstrādei un ieviešanai. 14 respondenti plāno nākotnē sākt izmantot inovatīvās finanšu tehnoloģijas.

Šogad aptaujā piedalījās vairāk tirgus dalībnieku nekā pērn (2021. gadā – 69%, bet 2020. gadā – 40% no aicinātajiem). Par 1% audzis to tirgus dalībnieku īpatsvars, kas izmanto kādu inovatīvu risinājumu finanšu pakalpojumu sniegšanai.

Iestādes, kas 2021. gadā sniedza pakalpojumus, izmantojot FinTech risinājumus

FKTK veiktā aptauja atklāj, ka patlaban visbiežāk tirgus dalībnieki izmanto četras tehnoloģijas: lietotāju programmas saskarņu (application programming interface jeb API) nodrošināšana, bezkontakta norēķini, biometrijas risinājumi un pakalpojumi datu mākonī.

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku izmantotās tehnoloģijas

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vērojamas izmaiņas visvairāk izmantoto tehnoloģiju topā, proti, 2020. gadā tirgus dalībnieki visbiežāk izmantoja šādus FinTech risinājumus: stingrās autentifikācijas risinājumi (18 tirgus dalībnieki), API saskarņu nodrošināšana (11), biometrijas risinājumi (11) un lielie dati (9).

Gada laikā vērojams būtisks pieaugums šādu FinTech risinājumu izmantošanā: API saskarņu nodrošināšana, biometrijas risinājumi, bezkontakta norēķini un pakalpojumi datu mākonī.

Analizējot izmantotās inovatīvās tehnoloģijas pa tirgus segmentiem, redzams, ka vislielākais inovatīvo tehnoloģiju izmantotājs ir kredītiestāžu segments – populārākais risinājums šajā segmentā ir API saskarņu nodrošināšana, ko kredītiestādes galvenokārt izmanto atvērtām sadarbības platformām (open banking) ar FinTech uzņēmumiem. Tam seko apdrošināšanas sektors, kura pārstāvji visbiežāk izmantoja šādas inovatīvās tehnoloģijas: API saskarņu nodrošināšana, pakalpojumi datu mākonī, biometrijas risinājumi, bezkontakta norēķini un lielie dati. Vismazāk finanšu tehnoloģijas izmanto kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības un licencētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki. Savukārt ieguldījumu brokeru sabiedrības FinTech risinājumus neizmanto vispār.

Īpašu komandu inovatīvu risinājumu izstrādei un ieviešanai ir izveidojuši 15 tirgus dalībnieki, proti, septiņas kredītiestādes, divas apdrošināšanas sabiedrības, kā arī pa vienam šādam tirgus dalībniekam: maksājumu iestāde, elektroniskās naudas iestāde, privāto pensiju fonds, apdrošināšanas brokeris, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība un ieguldījumu brokeru sabiedrība.

FKTK veiktā aptauja atklāj, ka Latvijas finanšu un kapitāla tirgū joprojām ir vērojami divi inovāciju virzieni: viens izriet no tirgus regulējuma (otrā maksājumu pakalpojumu direktīva, tuva darbības lauka datu apmaiņa (near-field communication jeb NFC), API saskarnes), bet otrs balstās uz finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pašu iniciatīvu (biometriskie dati, mākslīgais intelekts, lielie dati, robokonsultācijas, mašīnmācīšanās u.tml.).

Aptaujas rezultāti norāda, ka tuvāko divu gadu laikā tirgus dalībnieki plāno izstrādāt un ieviest šo divu inovācijas virzienu FinTech risinājumus, īpaši koncentrējoties uz API saskarņu nodrošināšanu, biometrijas risinājumiem, lielajiem datiem, mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos.

Kā šķēršļus FinTech risinājuma ieviešanai vai veiksmīgai darbībai tirgus dalībnieki aptaujā minēja regulējuma šķēršļus, piemēram, atbilstība normatīvajiem aktiem, likuma ierobežojumi, sarežģītas likuma prasības, pieredzējušu IT jomas speciālistu trūkumu tirgū, kā arī finanšu šķēršļus, piemēram, ierobežoti finanšu resursi un investīciju trūkums.

Publicēts:25.08.2021
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes