Ērtāk, ātrāk, efektīvāk: Latvijas finanšu tirgus dalībnieku izmantotās inovācijas

Nozīmīga daļa Latvijas finanšu sektora uzņēmumu ievieš un izmanto inovācijas, kas uzlabo klientu pieredzi un nodrošina mūsdienīgus un ērtus pakalpojumus klientiem. Tostarp uzņēmumi jau izmanto arī mākslīgā intelekta risinājumus, mašīnmācīšanos un lielo datu apstrādi jeb tehnoloģijas, kam ir potenciāls būtiski mainīt finanšu pakalpojumus un tirgu.

Šajā blogā aplūkots, kādas inovācijas Latvijas finanšu tirgus dalībnieki izmanto pašlaik. Dati iegūti, aptaujājot Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībniekus.

Visbiežāk tirgus dalībnieki izmanto trīs tehnoloģijas: lietojumprogrammu saskarnes (application programming interface jeb API), pakalpojumus datu mākonī un digitālu klientu piesaisti (digital onboarding).

Kredītiestādes, apdrošināšanas brokeri un apdrošināšanas sabiedrības jau trešo gadu ir tie tirgus segmenti, kas visvairāk izmanto inovācijas savā darbībā. Savukārt divos finanšu nozares sektoros – kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības un reģistrētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki – neviens no uzņēmumiem, kas aizpildīja aptauju, neizmanto inovācijas.

Jauni biznesa modeļi, inovatīvi procesi un produkti

Visas aptaujā iekļautās inovācijas tika sadalītas četrās grupās: jauni biznesa modeļi (1. grupa), jauni un inovatīvi procesi (2. grupa), jaunas un inovatīvas tehnoloģiskās lietojumprogrammas (3. grupa), jauni un inovatīvi produkti (4. grupa).

Finanšu tirgus dalībnieku visbiežāk izmantotās inovatīvās tehnoloģijas 1. grupā – jauni biznesa modeļi – ir videi draudzīgs biznesa modelis, apdrošināšanas tehnoloģijas un atvērto finanšu (open finance) biznesa modelis, kā arī regulatīvās tehnoloģijas jeb RegTech. Apdrošinātāji un apdrošināšanas brokeri izvēlas videi draudzīgus biznesa modeļus un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu ar tehnoloģiju palīdzību. Kredītiestādes savā darbībā integrējušas videi draudzīgus biznesa modeļus un vairums arī atvērto finanšu biznesa modeli. Atvērto finanšu jeb open finance biznesa modelis paplašina open banking jēdzienu – tā ir iespēja nodot datus trešajām pusēm, turklāt to var darīt ne tikai bankas, bet arī apdrošinātāji, pensiju fondi un citi.

No jauniem biznesa modeļiem mazāk tiek izmantots BigTech un P2P apdrošināšana.

Šogad aptaujā pirmoreiz starp jauniem biznesa modeļiem parādās arī kolektīvās finansēšanas pakalpojumi – pagājušogad tika izsniegta Latvijā pirmā darbības atļauja kolektīvās finansēšanas pakalpojuma sniegšanai.

Analizējot izmantotās inovatīvās tehnoloģijas no 2. grupas, redzams, ka visbiežāk izmantotie jaunie un inovatīvie procesi ir pakalpojumi datu mākonī, digitālā klientu piesaiste, maksājuma ierosināšanas pakalpojums, biometrijas risinājumi un mākslīgais intelekts. Retāk tiek izmantoti šādi inovatīvie procesi: lielie dati, mašīnmācīšanās un konta informācijas pakalpojums. Pirmoreiz šogad parādījusies Latvijas tirgus dalībnieku iepriekš neizmantota inovācija – sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija (Distributed ledger technology jeb DLT). Šo inovatīvo procesu izmanto viens no aptaujas dalībniekiem.

Analizējot izmantotās inovatīvās tehnoloģijas no 3. grupas, konstatēts, ka visi segmenti, kas piedalījās aptaujā un savā darbībā izmanto inovācijas, izmanto arī API saskarņu nodrošināšanu. Otrā populārākā lietojumprogramma starp aptaujas dalībniekiem ir digitālās platformas, un tām seko zibmaksājumi. Tikai viens uzņēmums aptaujā atzīmēja, ka izmanto viedos līgumus.

Savukārt 4. grupā – jauni un inovatīvi produkti – visvairāk izmantotā inovācija ir apdrošināšana pēc pieprasījuma. No aptaujas dalībniekiem aktīvākie inovatīvu produktu sniedzēji ir apdrošināšanas brokeri un sabiedrības. Tas liecina, ka šie uzņēmumi ir pozitīvi noskaņoti un gatavi piedāvāt elastīgus apdrošināšanas risinājumus, kas atbilst klientu individuālajām vajadzībām. Vairāku citu tirgus segmentu dalībniekiem ir plašas izaugsmes iespējas inovatīvu produktu ieviešanā –patlaban inovatīvus produktus neizmanto aptaujātās kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, valūtas tirdzniecības sabiedrības, maksājumu iestādes, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki.

Mākslīgā intelekta pielietojums aug

Lielākais kādas inovācijas izmantošanas pieaugums, salīdzinot ar 2022. gadu, vērojams mākslīgā intelekta un zibmaksājumu pielietojumā. Patlaban mākslīgo intelektu jau izmanto vairāki apdrošinātāji, kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā arī pa kādam tirgus dalībniekam no šādiem finanšu tirgus segmentiem: apdrošināšanas brokeri, maksājumu iestādes, privātie pensiju fondi, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji.

Tendences rāda, ka mākslīgais intelekts, lielie dati un mašīnmācīšanas ir virzītājspēki inovāciju tehnoloģiju attīstībai un spēj mainīt tirgu un sniegtos pakalpojumus. Mākslīgā intelekta risinājumi ne tikai nodrošina labākas metodes datu apstrādei un klientu pieredzes uzlabošanai, bet arī vienkāršo, paātrina un no jauna definē tradicionālos procesus, efektivizējot tos. Mašīnmācīšanās pasaulē jau tiek izmantota ieņēmumu prognozēšanai, akciju cenu prognozēšanai, riska uzraudzībai un lietu pārvaldībai.

Savukārt lielo datu izmantošana sniedz uzņēmumiem būtiskas konkurences priekšrocības, proti, iespēju piedāvāt personalizētākus pakalpojumus. Uzņēmumi var izmantot 360 grādu skatu uz klientu mijiedarbību ar zīmolu, tostarp pamata personas datus, darījumu vēsturi un mijiedarbību sociālajos medijos, lai nodrošinātu pilnīgāku informācijas pakotni par savu klientu.

Izaicinājumi

Attīstoties inovāciju lietojumam uzņēmumos, attīstās arī ar tām saistītie riski, kas var ietekmēt gan pašus finanšu uzņēmumus, gan to klientus. Tāpēc inovāciju ieviešana iet roku rokā ar risku apzināšanos un to pārvaldību. Uzņēmumiem jāapzinās un jāprot pārvaldīt datu drošības, kiberdrošības, atbilstības, kā arī drošības riskus.

Inovatīvu risinājumu ieviešana saistīta ar virkni izaicinājumu. Aptaujātie uzņēmumi kā šķēršļus inovāciju attīstībai visbiežāk minēja finanšu, darbaspēka un informācijas sistēmu izstrādes trūkumu.

Latvijas Bankas ekspertu konsultācijas

Finanšu tirgus uzņēmumiem jāizprot arī regulējuma un uzraudzības prasības. Šeit nozīmīgu atbalstu sniedz Latvijas Banka – Inovāciju centrā Latvijas Bankas eksperti konsultē par inovatīvu finanšu produktu, pakalpojumu vai biznesa modeļu atbilstību licencēšanas prasībām un normatīviem aktiem, atbild uz jautājumiem par uzraudzību, tai skaitā arī informācijas tehnoloģiju drošības jomā, un citiem jautājumiem.

Noslēgumā

Šī aptauja apliecina Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku spēju pieņemt inovatīvas tehnoloģijas, kas sniedz priekšrocības. Gan iepriekšējo gadu, gan šī gada aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijas tirgus dalībnieki turpina aktīvi pielāgoties un pielietot inovācijas, lai uzlabotu klientu pieredzi un sniegtu modernus un efektīvus pakalpojumus. Šāda apņemšanās būt virzītājspēkam inovāciju tehnoloģiju attīstībā liecina, ka esam uz pareizā ceļa, kas noved pie ilgtspējīgas un konkurētspējīgas finanšu nozares attīstības Latvijā.

Par aptauju

Latvijas Banka 2023. gada pavasarī ceturto gadu pēc kārtas veica aptauju par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku izmantotajām inovatīvajām finanšu tehnoloģijām. Piedalīties aptaujā tika aicināti 211 tirgus dalībnieki, no kuriem 154 atbildēja uz aptaujas jautājumiem. No atbildes sniegušajiem 55 norādīja, ka pašlaik izmanto kādu inovatīvu risinājumu finanšu pakalpojumu sniegšanai, bet 34 plāno nākotnē sākt izmantot inovatīvas tehnoloģijas. 24 uzņēmumi izveidojuši komandu inovatīvu risinājumu izstrādei un ieviešanai. Visi aptaujas rezultāti un secinājumi par tiem balstīti uz tirgus dalībnieku iesniegtajiem datiem.

Šogad aptaujā pirmoreiz piedalījās valūtu tirdzniecības sabiedrības, reģistrēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki un kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs.

Aptaujai par pamatu izmantota Eiropas inovāciju veicinātāju foruma (European Forum for Innovation Facilitators) darba grupā prezentētā pirmā inovāciju karte, ko veidoja Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde sadarbībā ar Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes un Eiropas inovāciju veicinātāju foruma grupas dalībnieku iesaisti.

Publicēts:04.09.2023
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes