Latvijas Banka izsniedz SE “Capitalia” kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 1. novembrī nolēma izsniegt SE "Capitalia" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju saskaņā ar Regulu Nr. 2020/1503.

SE "Capitalia" reģistrēta kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar tiesībām sniegt aizdevumu piešķiršanas atvieglošanu.

Vienlaikus ar darbības atļaujas saņemšanu SE "Capitalia" izteikusi nodomu sniegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus arī pārrobežā jeb citās Eiropas Savienības valstīs.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojuma sniedzējs ir uzņēmums, kas uztur tiešsaistes platformu, kurā saved kopā ieguldītājus un uzņēmumus, kas vēlas piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbībai un ierosina finansējamo projektu.

Lai sniegtu kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, uzņēmumam ir jāsaņem darbības atļauja atbilstoši vienotajam Eiropas Savienības regulējumam – Regulai Nr. 2020/1503. Regula tiek piemērota no 2021. gada 10. novembra, un šogad novembrī noslēdzas pārejas periods, kura laikā kolektīvās finansēšanas platformām, kas bija sākušas darbu vēl pirms vienotā Eiropas Savienības regulējuma pieņemšanas, ir jāpielāgojas jaunajām prasībām un jāsaņem uzraudzības iestāžu izsniegtas darbības atļaujas.

Vienotais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu regulējums nodrošina šī pakalpojuma sniedzējiem līdzvērtīgas iespējas Eiropas Savienības valstīs neatkarīgi no tā, kurā valstī pakalpojuma sniedzējs saņēmis darbības atļauju, proti, iespējama pārrobežu darbība (passporting).

Latvijas Banka savā tīmekļvietnē uztur nacionālo reģistru, kurā iekļauti kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji, kas saņēmuši darbības atļauju Latvijā. Savukārt visaptverošu Eiropas Savienības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistru uztur Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde, kura to publisko savā tīmekļvietnē. Šajā reģistrā ir iekļauta informācija gan par pakalpojumiem, ko konkrētais pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt, gan arī par dalībvalstīm, kurās tas var darboties.

Uzņēmējiem, kas vēlas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju saņemt Latvijā, jāvēršas Latvijas Bankā. Latvijas Banka nodrošina uzņēmējiem atbalstu un konsultācijas visā darbības atļaujas saņemšanas procesā. Plašāka informācija par darbības atļaujas saņemšanu – licencēšanas ceļvedī.

Publicēts:02.11.2023
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes