FKTK inovāciju laboratorija: pieredzes stāsts

Neatņemama mūsdienīgas organizācijas pazīme ir uz inovācijām vērsta iekšējā kultūra, kas motivē ieviest un izmantot jaunas tehnoloģijas un pieejas, lai organizācija efektīvāk un veiksmīgāk sasniegtu savus biznesa mērķus. Arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ieviesusi risinājumu, kas ļauj attīstīt un ieviest inovācijas uzraudzības jomā, – esam iedzīvinājuši iLab jeb FKTK iekšējo inovāciju laboratoriju.

Kā tā darbojas un kādas ir mūsu atziņas pēc inovāciju laboratorijas pirmā darbības cikla?

Ideja par FKTK iLab izveidi izkristalizējās pērn, kad FKTK Finanšu inovāciju departaments izstrādāja SupTech jeb uzraudzības tehnoloģiju stratēģiju un analizēja, kā dažādas tehnoloģijas (tīkla analīze, automatizācija, atvērtie dati, mākoņrisinājumi, dabiskās valodas apstrādes tehnoloģijas u.c.) varētu palīdzēt sasniegt mērķus: veicināt inovatīvu finanšu tehnoloģiju vidi Latvijā, sekmējot FinTech uzņēmumu attīstību, kā arī ieviest un attīstīt iekšējus SupTech un RegTech (regulatīvo tehnoloģiju) risinājumus, lai uzraudzības procesus padarītu efektīvākus un mūsdienīgākus, ieviestu automatizāciju.

Kad organizācija ievieš jaunas tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus, nozīmīgs izaicinājums ir organizācijas kultūrā iedzīvināt inovāciju un izaugsmes garu. SupTech stratēģijas izstrādes laikā kļuva skaidrs, ka nebūs gana, ja atbildība par tehnoloģiju attīstību gulsies tikai uz SupTech kolēģu pleciem, un nepieciešama plašāka kolēģu iesaiste – vide, kurā dažādu departamentu eksperti var eksperimentēt ar jaunām tehnoloģijām, pētīt un vērtēt iespējas tās ieviest un izmantot uzraudzības un regulatīvajos procesos. Tāpēc 2021. gada sākumā radās inovāciju laboratorija jeb iLab.

Inovāciju laboratorijas būtība

iLab ir vieta, kur ikviens FKTK darbinieks var rosināt diskusiju vai paust priekšlikumu kāda biznesa procesa pārskatīšanai, kur sastopas dažādu FKTK departamentu kolēģi, lai kopīgi eksperimentētu ar jaunām tehnoloģijām, lai testētu un izvērtētu iespējas šīs tehnoloģijas ieviest organizācijas biznesa procesos. Turklāt iLab var mācīties, eksperimentēt un kļūdīties bez raizēm par neizdošanos. Ir daudz labāk, ja ideja izrādās neīstenojama jau sākumposmā un netiek attīstīts ilgtermiņa projekts, kura gaitā pēc pamatīga darba ieguldīšanas nāktos secināt, ka projekta risinājumi īsti neko nepalīdz biznesa procesos un nesniedz gaidīto ieguvumu organizācijas darbā.

Radot iLab, mūsu mērķi ir kāpināt tehnoloģiju izmantošanu organizācijā un audzēt uzraudzības jomā strādājošo ekspertu zināšanas IT jomā, lai organizācija būtu gatava tehnoloģiskajai attīstībai – automatizētai uzraudzībai, licencēšanai un risku pārvaldībai. Mūsu mērķis ir arī veicināt atvērtu vidi sadarbībai starp dažādu departamentu kolēģiem un iedrošināt ikdienas darbā izmantot datu tehnoloģijas. iLab ir vieta, kur pārbaudīt idejas, attīstīt inovāciju, izstrādāt kāda risinājuma idejas pierādījumu (proof of concept) vai arī ātri saprast, ka ideja nebūs īstenojama. iLab ir mūsu organizācijas iekšējā smilškaste RegTech un SupTech stratēģijas ieviešanai.

iLab iedzīvināšana

Gada sākumā ikviens FKTK kolēģis tika aicināts iesniegt idejas pirmajam iLab ciklam. Ideja nedrīkstēja būt saistīta ar kādu jau esošu projektu, kā arī nedrīkstēja piedāvātu “labi zināmu risinājumu labi zināmai problēmai”. Testēšanai iLab tika piedāvātas dažādas idejas, kas saistītas ar tādām tehnoloģijām kā mākoņu analītika, dziļviltojumi, runas pārvēršanas tekstā, dabiskās valodas apstrāde, blokķēdes. Par iesniegtajām idejām pēcāk varēja balsot visi kolēģi – vislielāko atbalstu saņēma priekšlikumi iLab testēt datu analīzi mākoņvidē (cloud analytics) un valodas atpazīšanas tehnoloģiju.

Tad pie darba ķērās trīs komandas – katras komandas dalībnieki savstarpēji sadalīja lomas un trīs mēnešos, kas tika sadalīti trīs sprintos, analizēja tehnoloģijas iespējas un vērtēja tās pielietojumu mūsu organizācijas biznesa procesos ar mērķi projekta noslēgumā demonstrēt minimālo darbspējīgo produktu (minimum viable product jeb MVP). Projekta gaitā komandas pētīja tehnoloģijas pielietojumu organizācijas uzraudzības darbā un vērtēja datu izmantošanas efektivitāti, kā arī potenciālo lietotāju pieredzi. Sarunas ar kolēģiem – potenciālajiem tehnoloģijas izmantotājiem – un regulāri vaicājumi “kāpēc?” palīdzēja fokusēties uz mērķi – piegādājamo MVP. Lai gūtu papildu iedvesmu un zināšanas, komandas iepazinās arī ar citu organizāciju pieredzi pētāmās tehnoloģijas pielietošanā, kā arī uzzināja par dizaina domāšanas pamatiem un guva ieskatu lietotāju pieredzes vērtēšanā un pilnveidošanā.

Lai inovācijas rastos, organizācijā nepieciešama to veicinoša vide un organizācijas struktūra, zināšanu un spēju bāze, vajadzīga arī telpa radošumam, mijiedarbībai un zināšanu un pieredzes apmaiņai. Mūsu iLab šādu vidi nodrošināja, un rezultātā – viena komanda trīs darbības mēnešu noslēgumā sekmīgi sagatavoja prototipu, divas komandas izveidoja digitālu mākoņbāzētu MVP: iespēju automātiski ģenerēt finanšu tirgus dalībnieku profilus, kuru pamatā ir gan iekšējie, gan ārējie analīzes dati, gan arī vēl cita finanšu tirgus dalībnieku sniegto ziņojumu un uzraudzības sistēmu informācija. Datu analīze ļauj ieraudzīt saiknes, ko sākotnēji cilvēks neredz, kā arī ļauj ekstrapolēt prognozes par galvenajiem tirgus indikatoriem: risku koncentrāciju, peļņas prognozēm, kredītportfeļu struktūras izmaiņām, ienākumus nenesošo kredītu dinamiku, ietekmi uz kapitālu. Komandu darba rezultāts mums ļāva saprast, cik milzīgas iespējas mums var pavērt pētītā tehnoloģija un kādus vēl jaunus risinājumus mēs varētu ieviest papildu izstrādātājam MVP.

Ko mums iemācīja iLab jeb 10 padomi inovāciju ieviešanai

Ko mēs esam iemācījušies pēc iLab iedzīvināšanas? Lai inovētu, būtiska ir organizācijas kultūra. Jo vienkāršāka un atvērtāka organizacionālā struktūra, jo lielāka iespēja uzplaukt inovācijām. Savukārt kavēkļi jaunu ideju uzplaukšanai un iedzīvināšanai ir stingra, hierarhiska, birokrātiska struktūra ar centralizētu kontroli, komunikācijas trūkums, nostāja “tā darīts vienmēr”.

Viens no izaicinājumiem mūsu iLab komandām bija – kā visu trīs sprintu garumā veltīt gana daudz enerģijas šim projektam, vienlaikus pildot regulāros ikdienas darba pienākumus. Kad gribas visus resursus veltīt augstākas prioritātes aktuālajiem darbiem, ir svarīgi atcerēties, ka inovācijas ir iespēja ilgtermiņā organizācijas darbību padarīt daudz efektīvāku.

Protams, organizācijas inovāciju mērķiem jābūt skaidri sasaistītiem ar organizācijas biznesa mērķiem un stratēģiju. Lemjot par inovāciju ieviešanu, jāizvērtē ilgtermiņa mērķi un tehnoloģiju attīstības potenciāls. Mūsu RegTech un SupTech stratēģijas periods ir pieci gadi. Mēs izprotam, ka uzraudzības un atbilstības metožu sarežģītība pieaug līdz ar strukturēto un nestrukturēto datu apjoma palielināšanos. Dati kļūst arvien detalizētāki, uzraudzības metodes arvien sarežģītākas, un nepieciešami arvien labāk mērķēti tehnoloģiskie rīki datu apstrādei, lai novērstu sistēmiskos riskus. Papildus tam nepieciešama mūsu iekšējo sistēmu automatizācija, lai novērstu cilvēcisko kļūdu riskus un uzlabotu produktivitāti ierobežotu cilvēkresursu apstākļos.

Mūsu iLab pieredzes stāsta noslēgumā – desmit zelta padomi inovāciju sekmīgai ieviešanai.

  • Inovāciju jomā izvirziet mērķus, kas atbilst jūsu organizācijas ilgtermiņa stratēģijai.
  • Novērsiet birokrātiskās procedūras, samaziniet hierarhizāciju un iesaistiet savus talantīgākos darbiniekus ar dažādām kompetencēm un atbildības jomām.
  • Izstrādājiet dažas vienkāršas vadlīnijas.
  • Nosakiet konkrētu termiņu, kura laikā ideja jāattīsta līdz prototipam vai MVP vai arī jākonstatē, ka iecere tomēr nebūs īstenojama. Idejai un tās virzīšanai noteikti nepieciešams īpašnieks.
  • Izveidojiet darbnīcu vai iekšēju laboratoriju. Ja nevarat atļauties nolīgt īpašu inovatoru komandu, varat nodrošināt iespēju darbiniekiem starp ikdienas pienākumiem izbrīvēt zināmu laika sprīdi, ko tie var veltīt savu ideju attīstīšanai.
  • Pieļaujiet iespēju, ka neizdosies, un nekritizējiet neveiksmi. Šāda attieksme palīdzēs veidot inovāciju testēšanai un attīstīšanai labvēlīgu vidi.
  • Idejai jābūt jēgpilnai un nozīmīgai tiem, kas strādās ar tās attīstību.
  • Uzlabojiet organizācijas iekšējo komunikāciju.
  • Pieņemiet darbā uz inovācijām vērstus cilvēkus un iedrošiniet viņus. Jūs ātri pamanīsiet, kuri cilvēki ir vērsti uz inovācijām un var sniegt organizācijai pievienoto vērtību.
  • Jūs varat strādāt pie inovācijām arī attālināti! Arī mūsu iLab iedzīvināšana un komandu darbs noritēja pilnībā attālināti.
Publicēts:19.07.2021
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes