Iespējas DLT finanšu instrumentiem – vienots izmēģinājuma režīms

Pēdējo piecu gadu laikā sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas (distributed ledger technology jeb DLT) un blokķēdes izmantošana finanšu tirgos ir būtiski pieaugusi, un viens no galvenajiem DLT pielietojumiem finanšu tirgos ir kriptoaktīvi, tostarp arī tādi kriptoaktīvi, kas klasificējami kā finanšu instrumenti.

Mūsdienās uzņēmumi kapitāla piesaistei izmanto ne tikai tradicionālo pieeju finanšu instrumentu emitēšanā un to iekļaušanā tirdzniecībai kādas biržas sarakstos, bet arī jauno tehnoloģiju – DLT un blokķēdes – sniegtās iespējas, veidojot finanšu instrumentus kriptoaktīvu formā. Te var pieminēt vērtspapīru tokenus (žetonus) un tokenizētus vērtspapīrus – šie ir salīdzinoši jauni termini, kas jau kādu laiku tiek lietoti finanšu nozarē, apzīmējot kriptoaktīvus, un nākotnē šādi instrumenti varētu kļūt vēl populārāki.

No teorijas uz praksi

Uz kriptoaktīviem, kas klasificējami kā finanšu instrumenti, kopumā attiecas tas pats regulējums, kas uz tradicionālajiem finanšu instrumentiem. Tomēr līdz šim spēkā esošajā finanšu instrumentu tirgus regulējumā noteikti vairāki ierobežojumi, kas liedz izmantot DLT un blokķēdes sniegtās iespējas kriptoaktīvu, kas klasificējami kā finanšu instrumenti, emitēšanā, tirdzniecībā un norēķinos.

Ņemot vērā šo tehnoloģisko aspektu un lai sekmētu kriptoaktīvu-finanšu instrumentu attīstību, Eiropas Savienībā (ES) radīts speciāls eksperimentālais izmēģinājuma režīms šāda veida digitālo finanšu instrumentu tirdzniecībai. Eiropas Parlamenta un Padomes regula 2022/858 par izmēģinājuma režīmu tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija, un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 909/2014 un Direktīvu 2014/65/ES, stājās spēkā 2023. gada martā, un līdz ar šo regulu finanšu instrumentu regulējumā ieviests arī tāds termins kā DLT finanšu instruments – tas ir  finanšu instruments, ko emitē, iegrāmato, pārved un glabā, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju.

Izmēģinājuma režīms finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem ļauj testēt, kā finanšu instrumenti var tikt emitēti un tirgoti, izmantojot blokķēdes, un kā var organizēt tirdzniecības un norēķinu procesu šādiem instrumentiem ar mazāka skaita starpnieku līdzdalību salīdzinājumā ar tradicionālo finanšu instrumentu emitēšanu, tirdzniecību un norēķiniem, piemēram, klients varēs piekļūt DLT finanšu instrumentu tirdzniecībai pa tiešo, neizmantojot brokera pakalpojumus.

Šāds vienots ES izmēģinājuma režīms, kas atļauj tirgus infrastruktūrām (tirdzniecības un norēķinu nodrošinātājiem) izmantot savā darbībā DLT un blokķēdes, ir nozīmīgs solis, lai dalībvalstu iestādes varētu gūt praktisko pieredzi attiecībā uz DLT finanšu instrumentiem, izpētīt iespējas un apzināt riskus, kas saistīti ar šāda veida kriptoaktīviem un jaunajām tehnoloģijām.

Uz ko režīms attiecas

Izmēģinājuma režīmā atļauts tirgot vai iegrāmatot sadalītajā virsgrāmatā tikai DLT finanšu instrumentus. Turklāt šāda iespēja attieksies gan uz gadījumiem, kad finanšu instruments būs sākotnēji emitēts, iegrāmatots, pārvests un glabāts, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju, gan arī uz tiem gadījumiem, kad būs veikta jau eksistējoša tradicionālā finanšu instrumenta tokenizācija jeb pārveide DLT finanšu instrumenta formā.

Izmēģinājuma režīms tiek piemērots ne uz visiem DLT finanšu instrumentiem, bet tikai akcijām, obligācijām vai citu veidu vērtspapīrotām parādsaistībām, kolektīvo ieguldījumu fondu apliecībām (daļām) ar regulējumā noteiktiem kvantitatīvajiem ierobežojumiem attiecībā uz to emisijas apjomu, emitenta kapitalizāciju vai pārvaldīto aktīvu vērtību.

Ar šo regulu tiek radīts jauns tirgus infrastruktūras veids – DLT tirgus infrastruktūra, kas ietver DLT daudzpusējās tirdzniecības sistēmu, DLT norēķinu sistēmu, DLT tirdzniecības un norēķinu sistēmu, kas inovatīvā veidā apvieno tirdzniecību un norēķinus.  

Licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība (IBS) vai regulētā tirgus organizētājs var pieteikties atļaujai organizēt vai uzturēt DLT daudzpusējās tirdzniecības sistēmu vai DLT tirdzniecības un norēķinu sistēmu, savukārt licencēts centrālais vērtspapīru depozitārijs var pieteikties atļaujai uzturēt DLT norēķinu sistēmu vai DLT tirdzniecības un norēķinu sistēmu.

Regula nosaka, ka arī jauni tirgus dalībnieki, kuriem līdz šim nav bijusi licence IBS, regulētā tirgus organizētāja vai centrālā vērtspapīru depozitārija darbībai, var pieteikties licencei IBS, regulētā tirgus organizētāja vai centrālā vērtspapīru depozitārija darbībai kopā ar iesniegumu atļaujas saņemšanai DLT infrastruktūras uzturēšanai izmēģinājuma režīma ietvaros, attiecīgi ievērojot visas tās atbilstošā regulējuma prasības, uz kurām nav pieprasīts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu.

Konsultācijas Latvijas Bankā

Uzņēmumi, kas vēlētos saņemt atļauju DLT infrastruktūras uzturēšanai izmēģināšanas režīmā un kam ir papildu jautājumi par šo ES vienoto izmēģinājuma režīmu, aicināti konsultēties Latvijas Bankas Inovāciju centrā. Pieteikties konsultācijām var, aizpildot pieteikuma anketu Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

Publicēts:14.08.2023
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes