Privātuma politika

Personas datu apstrāde

Latvijas Banka apstrādā fizisko personu datus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. No 2018. gada 25. maija tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Personas dati tiek apstrādāti Latvijas Bankas informācijas sistēmās, un tos apstrādā Latvijas Bankas darbinieki vai tās pilnvarotās personas savu darba pienākumu izpildei.

Latvijas Banka personas datus apstrādā un glabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams tiesību aktos noteikto funkciju izpildei un ciktāl glabāšanas periods ir pamatots ar normatīvajiem aktiem. Dati tiek aizsargāti no nesankcionētas piekļuves, neatļautas apstrādes vai izpaušanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

Detalizēta informācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā lasāma tīmekļvietnē.

Sīkdatnes tīmekļvietnē fintechlatvia.eu

Tīmekļvietnē www.fintechlatvia.eu tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā cookies). Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko interneta pārlūkprogramma izveido un saglabā interneta pārlūkošanai izmantotajā ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī u.tml.), kad apmeklējat mūsu tīmekļvietnes. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļvietnes atmiņa. Papildu informāciju par sīkdatnēm un iespēju tās pārvaldīt vai dzēst varat iegūt vietnē www.aboutcookies.org.

Tīmekļvietnē izmantotās sīkdatnes var iedalīt divās grupās.

Tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes. Tās nodrošina optimālu vietnes darbību, piemēram, nākamreiz, kad apmeklēsiet mūsu tīmekļvietnes, pārlūkprogramma atcerēsies jūsu darbības un iestatījumus – kādā valodā vēlaties lietot vietnes un jūsu izdarīto izvēli paziņojumā par sīkdatņu lietošanu.

Statistikas sīkdatnes. Tīmekļvietnē tiek izvietotas analīzes rīka Google Analytics izveidotas sīkdatnes, kas ļauj FKTK iegūt anonīmus statistikas datus par vietnes apmeklējumu un lietojumu. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas jūsu ierīcē tikai tad, ja FKTK paziņojumā par sīkdatņu lietošanu esat piekritis Google Analytics sīkdatņu lietošanai. Google Analytics statistikas datus Latvijas Banka izmanto, lai novērtētu vietņu darbības rezultātus, auditorijas mijiedarbību ar vietnēm un uzlabotu vietnes, piemēram, lai identificētu bieži lietotu saturu un izvietotu to lietotājiem ērtāk sasniedzamā vietā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Latvijas Banka nesaglabā nekādus personas datus.

Piekrišana sīkdatņu lietošanai

Kad apmeklējat tīmekļvietni, jums tiek parādīts paziņojums par sīkdatņu lietošanu vietnē un dota iespēja piekrist vai noraidīt analīzes rīka Google Analytics sīkdatņu lietošanu. Ja akceptējat Google Analytics sīkdatņu lietošanu, tad sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem un informāciju, ka Latvijas Banka izmanto analīzes rīku Google Analytics.

Jūs varat atteikties no informācijas sniegšanas rīkam Google Analytics par jūsu darbībām tīmekļvietnēs, instalējot atteikšanās papildinājumu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Šis papildinājums liedz pakalpojuma Google Analytics JavaScript elementiem (gtag.js, analytics.js), kas darbojas tīmekļvietnēs, kopīgot ar pakalpojumu Google Analytics informāciju par apmeklējumu.

Tīmekļvietnē www.fintechlatvia.eu izmantotās sīkdatnes

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes grupa

Sīkdatnes pielietojums

Sīkdatnes darbības ilgums


user_gave_consent


nepieciešama sīkdatne


Sīkdatne atceras, kādu sīkdatņu lietošanai vietnes apmeklētājs ir/nav piekritis.


viens gads


pll_language


nepieciešama sīkdatne


Sīkdatne atceras izvēlēto vietnes valodu, lai, lietotājam atgriežoties, rādītu saturu izvēlētajā valodā. Tiek izmantota vietnes publiskajā daļā.


viens gads


wordpress_test_cookie


nepieciešama sīkdatne


Šī sīkdatne ļauj satura ievades sistēmai noteikt, vai lietotājam ir ieslēgtas sīkdatnes.


sesija


txt_size


nepieciešama sīkdatne


Sīkdatne atceras izvēlēto teksta izmēru, lai, lietotājam atgriežoties, rādītu saturu izvēlētajā teksta izmērā. Tiek izmantota vietnes publiskajā daļā.


viens gads


_ga


Statistikas/Google Analytics sīkdatne


Google lieto šo sīkdatni, lai atšķirtu lietotājus. Nepieciešama FKTK tīmekļvietnes apmeklējuma analīzei.


divi gadi


_gid


Statistikas/Google Analytics sīkdatne


Google lieto šo sīkdatni, lai atšķirtu lietotājus. Nepieciešama FKTK tīmekļvietnes apmeklējuma analīzei.


24 stundas


_gat


statistikas/Google Analytics sīkdatne


Google lieto šo sīkdatni, lai ierobežotu pieprasījumu daudzumu. Nepieciešama FKTK tīmekļvietnes apmeklējuma analīzei.


viena minūte

Tīmekļvietnē www.fintechlatvia.eu ir publicēti YouTube video. YouTube video Latvijas Banka tīmekļvietnē tiek iegulti, izmantojot YouTube privātuma režīmu (privacy-enhanced mode).

Kā izslēgt sīkdatnes?

Jūs jebkurā laikā savā datorā varat izdzēst visas sīkdatnes. Plašāk par iespēju kontrolēt vai izdzēst sīkdatnes lasiet vietnē www.aboutcookies.org.

Lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļvietni, un pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Papildu informācija par personas datu apstrādi

Sazināties ar Latvijas Banku par personas datu apstrādes jautājumiem varat pa e-pastu datuaizsardziba@bank.lv.

Publicēts:17.07.2023
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes